Cartref / Gweinyddwr / Sampl disgrifiad swydd Staff gweinyddol

Sampl disgrifiad swydd Staff gweinyddol

 

SWYDD GYFRIFOL

 Yr angen yw helpu gweithwyr i gwrdd â chenhadaeth yr adran drwy gysylltu pobl a

adnoddau.

 Cyfarwyddwr cydymffurfiaeth Datblygu Staff yn gyfrifol am ddatblygu partneriaethau

gydag amrywiaeth o adrannau Asiantaeth Sir megis gwasanaethau adnoddau dynol a mewnol

Archwilio.

 Dangos y gallu i ddefnyddio gwybodaeth berthnasol a barn yr unigolyn i benderfynu

a Mae digwyddiadau neu brosesau gydymffurfio â rheoliadau cyfreithiau a/neu safonau polisi.

Saif  gan penderfyniadau sydd er budd y sefydliad s hyd yn oed os ydynt yn amhoblogaidd.

 Mae cymryd camau prydlon mewn achosion o ymddygiad amhroffesiynol neu anfoesegol.

 Dangos ymrwymiad i parhaus dysgu ac yn cadw llygad ar y datblygiadau newydd yn

proffesiwn meddiannaeth ei hun.

 Arweinyddiaeth yn darparu arweinyddiaeth ac arweiniad i'r tîm rhaglen i yrru cyflawniad

mentrau busnes a llwyddiant.

 Datblygu dyluniadau a rhoi ar waith Mae'r rhaglen cyllidebau prosiectau amcanion a gofynion staffio

a thechnegau gwerthuso.

 yn cyfrannu at y dysgu cydweithwyr a'r gweithwyr oddi tano.

Mae'r  dirprwyo awdurdod atebolrwydd a gwneud penderfyniadau priodol cyfrifoldeb.

 BuildingEstablishes berthynas ac yn cynnal partneriaethau cynhyrchiol drwy ennill ymddiriedaeth a

parch.

 Mae darparu amgylchedd y gall eraill siarad a gweithredu heb ofni y repercussion.

 yn rheoli yn fwriadol a rhagweladwy.

 Mae trin gwybodaeth gyfrinachol neu sensitif yn briodol.

 ManagementBuilds cyfalaf dynol a rheoli'r gweithlu yn seiliedig ar nodau sefydliadol

 ManagementBuilds cyfalaf dynol a rheoli'r gweithlu yn seiliedig ar nodau sefydliadol.

 Ensures employees are appropriately recruited selected appraised and rewarded.

 Takes action to address performance problems.

 Demonstrates the ability to effectively manage a variety of work situations.

 Takes interest in new ideas and new ways of doing things is not bound by current thinking or

traditional approaches.

 Generates and communicates broad and compelling organizational direction inspiring other to

pursue that same direction.

 AccountabilityHolds self and others accountable for measureable high-quality timely and cost

effective results.

 Determines objectives sets priories and delegates work.

 Analyzes information and uses logic to address work-related issues and problems.

 Demonstrates persistence when faced with difficult problems or challenges remains calm in

stressful situations.

 Operates in compliance with organizational regulations and rules.

 Judgment Decision MakingConfidently exercises independent judgment in the absence of

precedence or established work related protocols.

 Dangos y gallu i ddefnyddio gwybodaeth berthnasol a barn yr unigolyn i benderfynu

a Mae digwyddiadau neu brosesau gydymffurfio â rheoliadau cyfreithiau a/neu safonau polisi.

 Effective Communication Effectively speaks and writes clearly and concisely to express

thoughts and ideas.

 Professionally and tactfully creates an environment where ideas can be shared with others.

 Confidently speaks to high level officials and executive management.

 Able to articulate complex technical concepts and systems in a manner that can be clearly

understood across each department and agency workforce.

 Demonstrates ability to tailor language tone style and format to match the audience.

 Listens to others correctly interprets messages from others and responds appropriately.

KNOWLEDGE AND SKILLS

 Extensive knowledge of federal and state constitutional law statutory law and court case

cynsail.

 General knowledge of court administration and office management policies and procedures.

 Knowledge of logical legal theorems their application to legal precedent rules of legal

interpretation and statutory interpretation.

 Skilled in organizing planning and prioritizing own work priorities needs and projects.

 Skilled in conducting legal research and the application and interpretation of legal concepts

principles and legal theorems to the specifics of individual cases.

 Skilled in the use of legal research resources and software.

 word processing and other desktop software applications.

 Skilled in formulating writing and drafting legal opinions in a clear concise and coherent

manner in accordance with the requirements of the Court.

 Skilled in applying legal principles rules concepts precedents and cases in addressing

individual cases and legal problems issues.

 Medrus wrth gyflwyno a chyfathrebu pynciau dadleuol neu gymhleth yn effeithiol a

Mae modd argyhoeddiadol mewn cyflwyniadau cyhoeddus ac areithiau gerbron llysoedd rheolwyr byrddau barnwyr neu

Pwyllgorau.

Am grŵp cydweithio

Gwirio hefyd

Disgrifiad swydd arbenigol cyfeiriad / Rolau / Dyletswyddau a chyfrifoldeb sampl

Disgrifiad swydd / Rolau / Duties and Responsibility Sample The Reference Librarian serves as acting

gadwch ateb

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad e-bost. Mae meysydd sy'n ofynnol eu marcio *