Cartref / Modurol ac mae hebryngwyr grefftau a gwasanaeth disgrifiad swydd / Swyddi a rhwymedigaeth templed

Modurol ac mae hebryngwyr grefftau a gwasanaeth disgrifiad swydd / Swyddi a rhwymedigaeth templed

Automobiles gwasanaethau, cerbydau, Adran, motorboats, ynghyd â Awto neu gerbydau sy'n môr gyda ireidiau eraill, gasolin, a nodweddion ychwanegol. Gronni trafodiad ar gyfer eitemau ac atebion. Gallai IRO foduro, lampau newid neu ategolion eraill, gosod gwrthrewyddion, neu addasu nwy modur, fel llafnrolio sychwr ddilynwr strapiau neu windows. Gallai newid neu drwsio olwynion.

Angen sgiliau gwaith
 • Gael arian rhwymedigaethau a chreu costau neu addasu prynu cardiau ffi shoppersA a gyflenwi derbyniadau i gwsmeriaid.
 • Ysgogi gasolin pympiau a llwytho'r tanciau tanwydd cerbydau â thanwydd gasolin neu ddiesel i ystyried lefelau.
 • Baratoi astudiaethau dyddiol o olew petrol, ac incwm o werthu offer.
 • Cynhyrchion glân, swyddfeydd, toiledau, neu tynnu sothach a meysydd parcio.
 • Archwilio'r lefelau o ynni, olew generadur, trosglwyddo batri, a hylifau; ac olwynion cerbyd yn straen aer; ac yn cynnwys ocsigen, olew, dŵr, neu hylifau ychwanegol, fel sy'n ofynnol.
 • Glir neu fathio a chwyr cerbydau, ac windshields.
 • Cyflwyno manylion am strydoedd cymunedol neu strydoedd i siopwyr.
 • Lleied o waith atgyweirio yn perfformio'n, gan gynnwys addasu rhan, newid plygiau tanio, neu addasu olew modur neu hidlo.
 • Gwerth a buddsoddiad ac yn rhoi'r gorau i bethau.
 • Droi, gwirio, a Trwsiwch neu newid rhan.
 • Hyrwyddo bwyd wedi'i baratoi, nwyddau, neu eitemau cysylltiedig.
 • Cadw ffeiliau cwsmeriaid a dilynol o bryd i'w gilydd yn cael awgrymiadau penodol o atebion, post, neu dros y ffôn Diolch.
 • Braster a IRO ceir neu o'r fath o ran canllawiau cynllunio atodol enghraifft, esgyrn cyffredin, neu gyfarwyddo sïo, cyflogi yn gymwys lubes neu olew gynnau.
 • Gwerthu a gosod offer, Er enghraifft batris, windshield chwynnwr llafnau gwregysau, goleuadau, neu prif lampau.
 • Sicrhau bod eich costau batris.
 • Perfformio carwashes.

Angen gweithgareddau gwaith
 • Gwybodaeth-dealltwriaeth darllen llinellau a brawddegau barod mewn ffeiliau sy'n gysylltiedig â gwaith.
 • Gweithredol sy'n cyflenwi gwrando ymwybyddiaeth cyfan o'r hyn y mae folks eraill yn ei ddweud ar hyn o bryd, cymryd amser i ddeall y manylion yn cael eu hadeiladu, gofyn am gwestiynau fel y bo'n briodol, yn hytrach na'i dagu ar adegau annerbyniol.
 • Creu-yn ysgrifennu fel broffwydo eisiau i'r gynulleidfa sgwrsio effeithiol,.
 • Cyfathrebu-siarad ag eraill i gyfleu ffeithiau yn gywir.
 • Gan ddefnyddio rhifyddeg rhifyddeg i ddatrys problemau.
 • Atebion cymhwyso'r ymchwil a chanllawiau gwyddonol i ddatrys materion.
 • Rhesymeg gan ddefnyddio meddwl beirniadol a rhesymau i gydnabod y manteision a gwendidau dulliau, canfyddiadau neu opsiynau rhodder i helyntion.
 • Gan wybod dysgu gweithredol goblygiadau ffeithiau newydd ynghylch pob datrys problemau diweddaraf ac yn y dyfodol a gwneud penderfyniadau.
 • Dysgu dulliau dewis a chymhwyso technegau addysgu/tiwtorial a gweithdrefnau cywir ar gyfer cyfarwyddo'r sefyllfa neu wrth ddysgu ffactorau sy'n ffres.
 • CheckingPERExamining wirio ymarferoldeb unigolion eraill, eich hun, neu gorfforaethau i wneud gwelliannau neu gymryd camau adferol.
 • Craffter-bod yn ymwybodol o dueddiadau othersI fel y maent yn ei wneud pam iddynt ymateb cymdeithasol a gwybod.
 • Addasu cydgysylltu camau gweithredu o ran mesurau othersI.
 • Argyhoeddi salesmanship eraill i newid camau gweithredu neu eu pennau.
 • Trafod cymryd eraill gyda'i gilydd ac yn awyddus i gysoni amrywiannau.
 • Chyfarwyddo hyfforddiant eraill HOWTO gymryd camau.
 • Cwmni cyfeiriadedd wrthi'n chwilio am ddulliau i gefnogi pobl.
 • Mae dilemâu cymhleth wahaniaethu datrys problemau cymhleth ac adolygu gwybodaeth sy'n gysylltiedig wneud cais dewisiadau amgen a gwerthuso ac i gynhyrchu opsiynau.
 • Mae gweithdrefnau gwerthuso-astudio angen ac mae angen ateb dylunio yn gwneud.
 • Peirianneg peirianneg dylunio i gynorthwyo'r person ac alinio cynhyrchion neu eisiau creu.
 • Offer dethol-benderfynu ar y math o gyfarpar ac offer sydd eu hangen o ddifrif i yrfa berfformio.
 • Gosod-osod gwifrau, peiriannau, offer, neu geisiadau i gyflawni gofynion.
 • Datblygu-creu rhaglenni cyfrifiadurol ar gyfer nifer o geisiadau.
 • Gweithrediadau olrhain-gwylio arwyddion eraill, nobiau, neu ddangosyddion er mwyn sicrhau oes peiriant yn perfformio'n iawn.
 • Swyddogaeth a swyddogaethau rheoli rheoli dyfeisiau neu gêr.
 • Perfformio gwaith cynnal a chadw a chadw rheolaidd ar offer a nodi pan fydd.
 • Datrys problemau-canfod achosion o wallau sydd yn gweithio ac yn dewis pa gyfeiriad i fynd ynghylch hyn.
 • Adfer-trwsio peiriannau neu systemau gan ddefnyddio dulliau hanfodol.
 • Arholiadau perfformio ymchwil rheoli ansawdd ac ymchwiliadau o eitemau, cwmnïau, neu dechnegau gwerthuso rhagorol neu ymarferoldeb.
 • Barn a gwneud penderfyniadau-meddwl am budd-daliadau a thaliadau tebyg o ymddygiad tebygol o ddewis yr un mwyaf addas.
 • Dadansoddi systemau-pennu sut mae'n rhaid gweithredu dull ac mor addasiadau mewn gweithrediadau, anhwylderau, a gall yr amgylchoedd effaith effeithiau.
 • Roedd systemau wahaniaethu gwerthuso camau neu dangosyddion perfformiad system ac yn unol ag amcanion y peiriant priodol neu weithredoedd y angen i gryfhau perfformiad.
 • Timemanagement-trafod yr amser eraill a hefyd mae oneis yn berchen ar hyn o bryd.
 • Gweithrediadau o arian-benderfynu sut cyn bo hir bydd incwm yn mynd i wneud y gwaith, a gwerthiant ar gyfer y costau hyn.
 • Gweinyddu darganfod ffynonellau cynnwys a derbyn tuag at y defnydd priodol o gêr, nodweddion, a chynhyrchion sydd eu hangen i wneud gwaith penodedig.
 • Gweithrediadau gweithwyr adnoddau cyfeirio pobl fel eu bod, adeilad, ac yn gwthio perfformio, gwahaniaethu rhwng y bobl orau ar gyfer y swydd honno.
Gofyniad addysg Gofyniad profiad
 • Lefel uwch ysgol (neu GED neu dystysgrifau cywerthedd ysgol uwchradd)
 • Llai na gradd ysgol uchaf
 • Dros 3 mis, i fyny i 6 mis a gan gynnwys,
Gofyniad sgiliau rheoli gwaith
 • Cyflawniad/ynni – 82.98%
 • Dycnwch – 84.17%
 • Ymdrech – 86.88%
 • Rheoli – 87.47%
 • Cymorth – 89.58%
 • Broblem i eraill – 90.22%
 • Cyfeiriadedd cymdeithasol – 86.63%
 • Hunan-reolaeth – 90.24%
 • Trothwy pwysau – 91.83%
 • AdaptabilityANDFreedom – 88.65%
 • Cysondeb – 91.67%
 • Canolbwyntio ar ddyfnder – 91.42%
 • Moeseg – 91.34%
 • Rhyddid – 88.47%
 • Dyrchafiad – 85.29%
 • Meddwl dadansoddol – 80.24%

Am grŵp cydweithio

Gwirio hefyd

Asiantwyr gwerthu, Disgrifiad swydd gwasanaethau ariannol / Sampl rhwymedigaeth a swyddogaethau

Hyrwyddo gwasanaethau ariannol, megis er enghraifft morgais, ardoll, a buddsoddiadau canllawiau i ddefnyddwyr bancio …

gadwch ateb

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad e-bost. Mae meysydd sy'n ofynnol eu marcio *