Cartref / Mae'r seiri disgrifiad swydd / Swyddogaethau a sampl ddyletswydd

Mae'r seiri disgrifiad swydd / Swyddogaethau a sampl ddyletswydd

Adeiladu , byddant yn cydosod, defnyddio, neu adfer y grisiau; datblygu fframweithiau, gan gynnwys parwydydd gosodwyd a ffitiadau adeiladau eu gwneud o bren, fel er enghraifft mae sment yn trefnu, fframiau drysau a windowpane, ac arwynebau pren caled. Gallai hefyd osod batt, inswleiddio sbin a cabinetau neu'n allanol. Cynnwys brattice adeiladwyr sy'n creu gatiau neu brattices (Mae awyru arwynebau neu arwynebau) mewn llwybrau tanddaearol.

Cymhwyster sgiliau Gyrfa

Am grŵp cydweithio

Gwirio hefyd

Asiantwyr gwerthu, Disgrifiad swydd gwasanaethau ariannol / Sampl rhwymedigaeth a swyddogaethau

Hyrwyddo gwasanaethau ariannol, megis er enghraifft morgais, ardoll, a buddsoddiadau canllawiau i ddefnyddwyr bancio …

gadwch ateb

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad e-bost. Mae meysydd sy'n ofynnol eu marcio *