Cartref / Mae peiriannau golchi llestri disgrifiad swydd / Sampl cyfrifoldeb a thasgau

Mae peiriannau golchi llestri disgrifiad swydd / Sampl cyfrifoldeb a thasgau

Molders, Llunwyr, ac Casters, Ac eithrio disgrifiad swydd metel a phlastig / Tasgau ac atebolrwydd templed

Yr Wyddgrug, cyflwr, eithriadau i'r cynnyrch gan gynnwys bwydydd, figurines, Teilsio, pibellau, a cannwyll yr trysor plastr clai yn cynnwys, neu amnewidiadau cydrannau, neu math, solet.

Hanfodion sgiliau Gyrfa

Am grŵp cydweithio

Gwirio hefyd

Asiantwyr gwerthu, Disgrifiad swydd gwasanaethau ariannol / Sampl rhwymedigaeth a swyddogaethau

Hyrwyddo gwasanaethau ariannol, megis er enghraifft morgais, ardoll, a buddsoddiadau canllawiau i ddefnyddwyr bancio …

gadwch ateb

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad e-bost. Mae meysydd sy'n ofynnol eu marcio *