Cartref / Patternmakers, Disgrifiad swydd pren / Swyddogaethau a chyfrifoldeb templed

Patternmakers, Disgrifiad swydd pren / Swyddogaethau a chyfrifoldeb templed

Dull gweithredu, develop picket system or sectional styles utilized in growing mud molds, and lay out.

Gofyniad sgiliau gwaith
 • Archwilio brasluniau, llwybrau, or composed specs to ascertain sizes and shapes of patterns and device setups that are expected.
 • Lay patterns on lumber stock out and bring collections of sectional habits, unedau, or full-scale mock-ups of goods, depending on images and system requirements, and using marking and calculating devices.
 • Verify sizes of styles that are completed, protractors, calipers, or utilizing templates, straightedges.
 • Rhoi, perfformio, and change various woodworking devices such as for example lathes and bandsaws to reduce and condition behaviour, ardaloedd, and portions, based on requirements.
 • Lean, smooth, and condition areas, and plane, toriad, Cofnod, grafu, and sand models to achieve specific patterns, cyflogi handtools.
 • Cyfatebol, attach, and build wood elements together to create designs, dyluniadau, neu ardaloedd, employing bolts, ewinedd, dowels, epocsi, and screws.
 • Habits that are appropriate to compensate for problems in castings.
 • Create timber versions, templedi, full-scale mockups, gwmni gweithgynhyrchu amrywiol beiriannau, for creating parts of products or shapes.
 • Compute regions, mesuriadau, meintiau, and loads.
 • Mark identifying information such as shades or requirements on styles, elfennau, and templates to indicate construction strategies.
 • Finish accomplished products or models with shellac.
 • Adhesive fillets internal sides of patterns along.
 • Pick wood to become useful for habits.
 • Repair damaged or destroyed designs.
 • Reference is recorded regarding by preserve design.
 • Products and stock tools, getting components and instruments as required.
 • Appraisal costs for patternmaking work.
 • Divide habits into sections in accordance with shapes of castings.
 • Issue habits to given unit operators.
 • Collect and retailer wood and patterns.

Angen camau dasg
 • Reading Knowledge-Knowing lines and written phrases in work-related paperwork.
 • Active-Listening-Supplying whole attention to what other people are saying, using time to understand the points being produced, gofyn cwestiynau fel delfrydol, and never interrupting at instances that are unacceptable.
 • Writing-In writing not as inappropriate for the wants of the viewers conversing successfully.
 • Siarad-sôn-i eraill i rannu gwybodaeth yn effeithlon.
 • Arithmetic-Utilizing math to resolve problems.
 • Science-Using technological principles and techniques to solve difficulties.
 • Thinking that is critical-Utilizing judgement and reason to identify the talents and flaws of substitute solutions, syniadau neu ffyrdd o broblemau.
 • Active-Learning-Knowledge the implications of new data for each existing and potential problem-solving decision-making and.
 • Learning Approaches-Selecting and applying education/instructional techniques and techniques right for the problem when learning or coaching new issues.
 • Checking-CheckingANDExamining functionality of companies, o bobl ychwanegol, or yourself to produce developments or consider corrective steps.
 • Ymwybodol fod craffter cymdeithasol eraill’ adweithiau a gwybod fel y maent yn ei wneud pam iddynt ymateb.
 • Addasu cydgysylltu camau gweithredu mewn perthynas ag eraill’ Camau.
 • Argyhoeddiad go iawn eraill er mwyn newid ymddygiad neu eu modd.
 • Cyflafareddu-eraill yn darparu ar y cyd ac yn ceisio cysoni amrywiadau.
 • Chyfarwyddo addysgu eraill dim ond sut i wneud rhywbeth.
 • Gwasanaethau cyfeiriadedd wrthi'n chwilio am ddulliau i helpu i fabanod.
 • Cymhleth datrys problemau-pennu uwch materion a beirniadu ffeithiau sy'n gysylltiedig yn gymwys opsiynau ac i adeiladu a gwerthuso posibiliadau.
 • Gweithdrefnau archwilio dadansoddiad nwyddau manylebau ac anghenion i greu cynllun.
 • Peirianneg dylunio peirianneg i swyddogaeth unigol a sefydlu offer neu greu anghenion.
 • Offer benderfynu dewis offer a chyfarpar ’ s math sydd eu hangen i wneud tasg.
 • Gosod installment ceisiadau, cynhyrchion, ceblau, neu gêr i gwrdd manylebau.
 • Pecynnau cyfrifiadurol rhaglennu ysgrifennu am wahanol resymau.
 • Nobiau gwylio monitro gweithrediad, profion, neu signalau gwahanol i wneud yn siŵr bod cyfarpar yn gweithio'n effeithiol.
 • Swyddogaeth a Gweithrediadau trin rheoli dyfeisiau neu gêr.
 • Chadw'r weithredu cynnal a chadw offer sy'n rheolaidd ar offer a nodi pryd a pa fath o cadw yn dod yn angenrheidiol.
 • Datrys problemau-bennu rhesymau ar gyfer gweithrediad gwallau a phenderfynu pa gyfeiriad i fynd am unrhyw ran ohono.
 • Rhaglenni adfer Mending neu dyfeisiau gan ddefnyddio adnoddau gofynnol.
 • Cynnal archwiliad rheoli ansawdd profion ac arholiadau o gynhyrchion, gwasanaethau, neu weithrediadau i fesur rhagorol neu effeithiolrwydd.
 • Dyfarniad a penderfyniad-gwneud cymryd i ystyriaeth y costau cymharol a manteision y mesurau posibl i ddod o hyd i'r un sydd orau yn addas ar gyfer.
 • Sut mae dadansoddi systemau nodi addasiadau yn y lleoliad, gweithrediadau, a sefyllfaoedd allai effeithio ar y canlyniadau a rhaid pa fath o ddull gweithredu.
 • Benderfynu ar systemau dadansoddi camau gweithredu neu arwyddion o berfformiad system ynghyd â unol ag amcanion y system gywir neu y mesurau sydd eu hangen o ddifrif i gynyddu effeithiolrwydd.
 • Timemanagement-rheoli y cyfnod personol ynghyd ag eraill’ yr achlysur o un.
 • Goruchwylio adnoddau ariannol-penderfynu sut mae'r arian yn mynd i gael ei wario i gael gwaith a gwblhawyd, a cyfrifyddu ynghylch ffioedd hyn.
 • Gweinyddu arsylwi deunydd adnoddau a canfyddiad y defnydd priodol o gyflenwadau, sefydliadau, a chynhyrchion sydd eu hangen i wneud swyddogaeth benodedig.
 • Rheoli adnoddau gweithwyr arweiniol folks oherwydd eu, adeilad, ac annog swyddogaeth, brofir y bobl orau ar gyfer y dasg.
Gofyniad hyfforddiant Gofyniad profiad
 • Ysgol uwchradd uwch lefel (neu GED neu ddogfen cywerthedd ysgol uwch)
 • Dipyn yn llai na gradd ysgol uwchradd
 • Nid oes yr un
Gofyniad Gorchymyn sgiliau gwaith
 • AccomplishmentOREffort – 87.75%
 • Dyfalbarhad – 87.62%
 • Ymdrech – 86.53%
 • Rheoli – 87.29%
 • Cymorth – 86.97%
 • Mater ynghylch pobl eraill – 86.05%
 • Lleoli diwylliannol – 81.70%
 • Hunan-reolaeth – 88.35%
 • Trothwy straen – 84.94%
 • VersatilityORMobility – 88.57%
 • Sefydlogrwydd – 89.74%
 • Ganolbwyntio ar fanylion – 91.60%
 • Cryfder – 87.35%
 • Annibyniaeth – 87.32%
 • Creadigrwydd – 87.50%
 • Meddwl – 85.75%

Am grŵp cydweithio

Gwirio hefyd

Asiantwyr gwerthu, Disgrifiad swydd gwasanaethau ariannol / Sampl rhwymedigaeth a swyddogaethau

Hyrwyddo gwasanaethau ariannol, megis er enghraifft morgais, ardoll, a buddsoddiadau canllawiau i ddefnyddwyr bancio …

gadwch ateb

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad e-bost. Mae meysydd sy'n ofynnol eu marcio *