Cartref / Mae technegwyr peirianneg sain Disgrifiad swydd / Tasgau ac atebolrwydd templed

Mae technegwyr peirianneg sain Disgrifiad swydd / Tasgau ac atebolrwydd templed

Dyfeisiau gwaith ac offer i atgynhyrchu caneuon, neu ddogfen, Wrthi'n cysoni, cyfuno, lleisiau.

Gofyniad sgiliau gwaith
 • Geisio cyngor gan gyflenwyr, diddanwyr, eto ymddengys eraill i ganfod a sicrhau y penodedig yn cael cynhyrchiad, fel darlun neu dogfennu cerddoriaeth.
 • Rheoli lefelau swm ac ansawdd sain ystod cofnodi dosbarthiadau, consolau Rheoli gan ddefnyddio.
 • Cynllunio sesiynau recordio gan arferion megis er enghraifft ddewis a chreu meicroffonau yn perfformio.
 • Dogfen dilemâu gêr a gwneud yn siŵr bod atebion sy'n hanfodol yn cael eu creu.
 • Cymysgedd ac addasu seiniau, Sain, a dâp ffeiliau sain ynglŷn â digwyddiadau y mae wedi'i recordio ymlaen llaw yn ogystal â sioeau byw, defnyddio fforymau sain sydd yn cyfuno.
 • Cysoni a equalize sgwrs a recordiwyd ymlaen llaw, gan ddefnyddio camau graffig o sioeau teledu neu luniau cynnig caneuon, gan ddefnyddio'r consolau Rheoli.
 • Ddogfen yn taro'r nodyn cywir, Cyflwyniad, ac hefyd mae eraill yn ymddangos ar ddogfennu cyfryngau, gan ddefnyddio offer arbed.
 • Dyblygu a chopïo recordiadau sain o'r cyfryngau recordio cyntaf, gan ddefnyddio cynhyrchion golygu a dyblygu gadarn.
 • Llinellau unigol, Offerynnau, a hefyd yn edrych eraill, ac wedyn yn ystod y cam paru neu ôl-gynhyrchu yn cyfuno synau.
 • Cadw coed tân o recordiadau.
 • Ddymchwel dyfeisiau ar ôl digwyddiad finalization.
 • Trosi lawrlwythiadau cerddoriaeth a fideo i fformatau electronig am gadw neu wella.
 • Gosod, gwirio, ac addasu dyfeisiau ar gyfer cofnodi cyfnodau a sioeau byw arbed.
 • Creu cynlluniau digidol sgrin gitâr ar gyfer prosiectau cerddoriaeth, hysbysebion, neu chwenychir fideo.

Meddiannaeth camau angenrheidiol
 • Darllen gwybodaeth-gwybodaeth llinellau a pharagraffau cynnwys mewn ffeiliau gwaith sy'n gysylltiedig.
 • Gweithredol sy'n cyflenwi gwrando ymwybyddiaeth cyfan o'r hyn y mae folks eraill yn ei ddweud ar hyn o bryd, gan ddefnyddio'r amser i ddeall y pwyntiau yn cael ei gynhyrchu, materion fel priodol yn gofyn, a byth mesmerizing ar sefyllfaoedd sy'n amhriodol.
 • Creu-gyfathrebu ysgrifenedig llwyddiannus i lawr fel broffwydo y am y farchnad.
 • Siarad-siarad ag eraill i gyfleu ffeithiau yn ddidrafferth.
 • Mathemateg gan ddefnyddio rhifyddeg i ddatrys problemau.
 • Rheoliadau technolegol i unioni problemau ac atebion gan ddefnyddio technoleg.
 • Gwneud cais meddwl beirniadol rhesymeg a rheswm i sylwi ar y manteision a'r anfanteision o ddewisiadau amgen, canlyniadau neu ddulliau i broblemau.
 • Gwybodaeth ffres gwybodaeth-dysgu gweithredol ’ s manteision o safbwynt pob diweddar a dyfodol datrys gwneud penderfyniadau a.
 • Dysgu gan ddefnyddio dulliau a dewis dulliau hyfforddi/addysgol a dulliau iawn ar gyfer sefyllfa benodol pan meistroli neu addysgu pethau sydd yn ffres.
 • MonitoringOREvaluating monitro perfformiad o fabanod ychwanegol, eich hun, neu mae sefydliadau weithredu adferol neu i wneud gwelliannau.
 • Gwybod craffter cymdeithasol eraill’ Pam maen nhw'n ymddwyn oherwydd maen nhw'n tueddiadau a gwybodaeth.
 • Camau addasu rheolaeth o ran mesurau othersI.
 • Cardota salesmanship eraill i newid ymddygiad neu eu meddyliau.
 • Cyfryngu cymryd eraill ar y cyd ac yn ceisio cysoni'r gwahaniaethau.
 • Cynorthwyo-cyfarwyddo eraill dim ond sut i wneud rhywbeth.
 • Cwmni cyfeiriadedd daer yn chwilio am strategaethau i gynorthwyo folks.
 • Mae problemau broblem-datrys problemau-wahaniaethu gymhlethu datblygedig a manylion ymchwil sy'n gysylltiedig yn asesu ac i greu dewisiadau a gweithredu opsiynau.
 • Gweithrediadau wrthi'n dadansoddi dadansoddiad nwyddau a gofynion i gynhyrchu cynllun.
 • Mae peirianneg peirianneg dylunio i gynorthwyo person a cynhyrchu neu alinio dyfeisiau am.
 • Roedd angen i gyflawni'r dasg offer dethol-benderfynu ar y math o gyfarpar ac offer.
 • Ychwanegu installment a gosod ceblau, dyfeisiau, cynhyrchion, neu becynnau i fodloni gofynion.
 • Ysgrifennu rhaglennu cyfrifiadurol ceisiadau am resymau amrywiol.
 • Swyddogaeth arsylwi olrhain Llantarnam, nodweddion, neu arwyddion eraill i wneud yn siŵr bod dyfais yn gweithio'n effeithiol.
 • Gweithrediadau gweithredol ac atal rheoli offer neu systemau.
 • Gwasanaethu wneud gwaith cynnal a chadw offer sy'n arferol ar gêr a penderfynu pryd.
 • Datrys problemau-benderfynu rhesymau dros weithio gwallau a dewis sut i fynd ymlaen am y peth.
 • Atgyweirio-osod dyfeisiau neu rhaglenni gan ddefnyddio offer sydd ei angen.
 • Cynnal ymchwil rheoli ansawdd asesiadau ac arholiadau o gynhyrchion, cwmnïau, neu swyddogaethau i werthuso rhagorol neu effeithlonrwydd.
 • Barn a gwneud penderfyniadau-meddwl am brisiau cymharol a manteision y gweithgareddau sy'n bosibl i ddod o hyd i'r un mwyaf priodol.
 • Dadansoddi benderfynu pa fath o dechneg rhaid gweithio ac unig sut mae newidiadau mewn amodau, busnesau, Gall ynghyd ag awyrgylch ddylanwadu ar y canlyniadau.
 • Roedd angen cynyddu effeithlonrwydd mesurau gwerthuso-nodi dulliau neu arwyddion o berfformiad system ynghyd â o'i gymharu â targedau system briodol neu y camau.
 • Amser trafod rheoli eraill’ amser ac un ’ amser preifat s.
 • Goruchwyliaeth o nodi arbedion a sut cyn bo hir bydd buddsoddi arian i gael y dasg a gyflawnwyd, a gwerthiant ar gyfer y costau hyn.
 • Gweithrediadau o gael asedau sylweddau ac arsylwi tuag at y defnydd addas o wasanaethau dyfeisiau, a deunyddiau deunyddiau sydd eu hangen i wneud gwaith penodedig.
 • Gweinyddu gweithwyr adnoddau-datblygu, annog, a chyfarwyddo pobl oherwydd eu bod yn gweithredu, wahaniaethu rhwng y personau mwyaf effeithiol ar gyfer meddiannaeth hwnnw.
Gofyniad addysg Cymhwyster gwybodaeth
 • Lefel ysgol uwchradd (neu GED neu ddogfen cywerthedd ysgol uwch)
 • Cyswllt ’ cam s (neu cyfnod dwy flynedd ychwanegol)
 • Dros 2 blynyddoedd, yn gymaint a chan gynnwys nifer o flynyddoedd
Gwaith awdurdod sgiliau hanfodol
 • SuccessANDWork – %
 • Dyfalbarhad – %
 • Fenter – %
 • Rheoli – %
 • Cydweithrediad – %
 • Yn poeni ynghylch eraill – %
 • Safle cymdeithasol – %
 • Hunan-reolaeth – %
 • Goddefgarwch straen – %
 • Addasu/symudedd – %
 • Dibynadwyedd – %
 • Ymwybyddiaeth o fanylion – %
 • Uniondeb – %
 • Rhyddid – %
 • Dyrchafiad – %
 • Meddwl dadansoddol – %

Am grŵp cydweithio

Gwirio hefyd

Asiantwyr gwerthu, Disgrifiad swydd gwasanaethau ariannol / Sampl rhwymedigaeth a swyddogaethau

Hyrwyddo gwasanaethau ariannol, megis er enghraifft morgais, ardoll, a buddsoddiadau canllawiau i ddefnyddwyr bancio …

gadwch ateb

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad e-bost. Mae meysydd sy'n ofynnol eu marcio *