Σπίτι / Διαχειριστής / Αναφοράς περιγραφή εργασίας ειδικός / Ρόλοι / Δασμοί και δείγμα ευθύνη

Αναφοράς περιγραφή εργασίας ειδικός / Ρόλοι / Δασμοί και δείγμα ευθύνη

Περιγραφή εργασίας / Ρόλοι / Δασμοί και δείγμα ευθύνη

 • Το Βιβλιοθηκονόμο χρησιμεύει ως αναπληρωτή διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του διευθυντή της βιβλιοθήκης
 • Προγραμματίστε και παρέχουν οδηγίες βιβλιοθήκη και προσανατολισμού μέσω κατηγορία παρουσιάσεις σεμιναρίων και διδασκαλίας που βασίζεται στο web
 • Διδασκαλία των μαθημάτων στις δεξιότητες της βιβλιοθήκης και πληροφόρησης
 • Προώθηση της υπηρεσίες βιβλιοθήκης και πόρους για μαθητές και προσωπικό μέσω προβολής πολυμέσων οθόνες και παρουσιάσεις
 • Αποκτήσουν και να οργανώσετε τα στατιστικά στοιχεία για να εκπληρώσει την απαίτηση αναφοράς θεσμικό
 • Σχεδιασμό και τη διεξαγωγή υπηρεσία εκτιμήσεις και έρευνες
 • Συντονίζει και επιβλέπει τη δημοσίευση ενημερωτικών βιβλιοθήκη
 • Αναπτύσσετε και να αναθεωρείτε βιβλιοθήκη πολιτικές και διαδικασίες
 • Επιλέξτε υλικά για ανάπτυξη συλλογής σύμφωνα με συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα ανάγκες και να χρησιμεύσει ως σύνδεσμος βιβλιοθήκη με άλλες σχολές
 • Συμμετέχουν σε προϋπολογισμό ανάπτυξης, πολύ- και βραχυπρόθεσμων στόχων χορηγεί σύνταξη στρατηγικός σχεδιασμός και αξιολόγηση προγράμματος και την υποβολή εκθέσεων
 • Παροχή βοήθειας στην καταλογογράφηση και βιβλιογραφική διαχείριση υλικών βιβλιοθήκης σε διάφορες μορφές
 • Παρέχει βοήθεια για την επιλογή, την αξιολόγηση και την υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής ηλεκτρονικών πηγών βάσεις δεδομένων και άλλα συστήματα πληροφοριών
 • Διαχειρίζεται το ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης και να διατηρεί βιβλιοθήκη ιστοσελίδα να αναπτύξει και να διαχειριστεί όλες οι ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες πράξη ως σύνδεσμος με το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ και Εξωτερικών και πωλητές
 • Συνεργαστεί στενά με το προσωπικό και άλλα τμήματα στο σχεδιασμό της καινοτόμο πολυμέσων και διαδικτυακή διδασκαλία ενοτήτων
 • Εκτέλεση των άλλων καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί
 • Ανάπτυξη και τη διδασκαλία των δεξιοτήτων σε διδάσκοντες και φοιτητές που αναζητούν πληροφορίες
 • Με τη βοήθεια της σχετικής Σχολής προγραμματίζει και συντονίζει βιβλιοθήκη πόρων σε σχέση με νέα μάθηση στην τάξη
 • Επιλέγοντας και συνιστώντας αυτοματοποιημένη και έντυπες πηγές για αγορά από τη βιβλιοθήκη
 • Γράφοντας και απελευθερώνοντας τις διαδικασίες για την γενική συλλογή συλλογές αποθεματικό και περιοδικών που κυκλοφορούν και για την αξιοποίηση της συλλογής αναφοράς
 • Την επιλογή κατάρτιση και την εποπτεία των εργαζομένων εντός των υπηρεσιών
 • Χρησιμεύει ως αναπληρωτή διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του διευθυντή της βιβλιοθήκης
 • Που αντιπροσωπεύει η βιβλιοθήκη σε κατάλληλη κατάσταση τοπικές ή εθνικές συναντήσεις
 • Παροχή βοήθειας σε επιχορήγηση-Γράφοντας δραστηριότητες με διάφορες σχολές και τους διαχειριστές, όπως απαιτείται
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση του μαθητή με μαθησιακά αποτελέσματα
 • Επαγγελματική ανάπτυξη και βιβλιοθηκονόμους νόμισμα πρέπει να επιδείξουν παραδείγματα δραστηριοτήτων που δείχνουν ένα μοτίβο από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ή τεχνική ενημέρωση ή νόμισμα
 • Συναντά προθεσμίες και στόχους χρόνο
 • Παραγγελίες υλικών εκπαιδευτικό εξοπλισμό και σχολικά βιβλία με επαρκή χρόνοι παράδοσης
 • Βοηθά στην πορεία στελέχωση λειτουργίες
 • Παρέχει βοήθεια και βοήθεια σε άλλες πλήρους και μερικής απασχόλησης ή νέες βιβλιοθηκονόμους
 • Συντεταγμένες σχέδια και δραστηριότητες με άλλους
 • Παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη του τμήματος προϋπολογισμού
 • Οθόνες δαπάνες να κρατήσει μέσα σε εγκεκριμένο προϋπολογισμό δαπανών των πιστώσεων
 • Ασκεί καλή απόφαση τη χρήση και/ή διαχείριση των εγκαταστάσεων εξοπλισμού και προμηθειών
 • Συμμετέχει στις συνεδριάσεις που έχει ανατεθεί, όπως ζητήθηκε
 • Συμμετέχει στις ομάδες έργου ειδικές ή ad hoc επιτροπές
 • Έντονο ενδιαφέρον και γνώση της χρήσης της τεχνολογίας στις υπηρεσίες παράδοσης και βιβλιοθήκη πληροφοριών

Σχετικά με την συνεργασία ομάδας

Επίσης ελέγξτε

Τοποθεσία επιθεωρητή εργασίας Περιγραφή δείγμα

Επιθεωρητές περιοχή του επιθεωρητή εργασίας Περιγραφή δείγμα τοποθεσίας επιβάλει πρότυπα κατασκευής και κώδικα κανονισμών κατά την επαλήθευση …