Σπίτι / Εξυπηρέτηση πελατών / Εκπαιδευτής πράξεις διαμετακόμισης περιγραφή εργασίας / Ρόλοι / Δασμοί και δείγμα ευθύνη

Εκπαιδευτής πράξεις διαμετακόμισης περιγραφή εργασίας / Ρόλοι / Δασμοί και δείγμα ευθύνη

 • Για να αντιστοιχίσετε εργασίας των υπεύθυνων για την παροχή υπηρεσιών μαζικής μεταφοράς εντός του τμήματος της διαμετακόμισης και να εκτελέσετε μια τεχνικές εργασίες σε σχέση με την οριζόμενη περιοχή ευθύνης
 • Αντιστοιχίσετε και να συντονίζει το έργο των λεωφορείων φορείς που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών μαζικής διαμετακόμισης εντός το τμήμα διέλευσης
 • Προετοιμάσει το χρονοδιάγραμμα και εκχώρηση καθημερινά καθήκοντα εργασίας και διαδρομές προετοιμασία αναφορές κατάστασης του μπλοκ τρέξει φύλλα πίνακες και λίστες κλήσεων
 • Διατηρήσει κατανομή όχημα φύλλα κατανομής χρόνου των εργαζομένων και να εκτελέσετε αναθέσεις
 • Περιστροφή μεταξύ κέντρο μεταφοράς και το γραφείο διαμετακόμισης όπως απαιτείται για να ολοκληρώσετε τις εργασίες που έχουν ανατεθεί
 • Σημαντική γνώση των χαρακτηριστικών λειτουργίας των επιβατηγών λεωφορείων
 • Σηµαντικής γνώσης αποδεκτές μεθόδους και τεχνικές ασφαλούς οδήγησης με ιδιαίτερη έμφαση στις επιβατικών οχημάτων
 • Σημαντική γνώση διδασκαλίας και κατάρτισης τεχνικές μεθόδους και διαδικασίες
 • Δεξιοτήτων στη χρήση της διδασκαλίας εξοπλισμό και βοηθήματα
 • Δυνατότητα να αναθέσει ανάπτυξη σχέδιο εφαρμογή και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Ικανότητά τους να χρησιμοποιούν το τυπικό υπολογιστή για επεξεργασία κειμένου και αναλυτικές εργασίες
 • Δυνατότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά τόσο προφορικά όσο και γραπτά
 • Ικανότητα να αντιδρά γρήγορα και ήρεμα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να κάνουν υγιείς αποφάσεις
 • Δυνατότητα να τηρεί αρχεία και να προετοιμάσει τις αναγκαίες εκθέσεις
 • Ικανότητα να εργάζονται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους και το ευρύ κοινό
 • Αναπτύσσει και πραγματοποιεί ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης για όλο το προσωπικό εντός πράξεις διαμετακόμισης σχετικά με το πώς να Βελτιώστε την εξυπηρέτηση πελατών και να μειώσει την ευθύνη διαμετακόμισης φορείς πελάτης υπηρεσία εκπρόσωποι αποστολείς και εποπτών
 • Παρακολουθεί τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και κάνει συστάσεις πολιτικής
 • Συμβουλεύει διαμετακόμισης Operations Manager για σχέδια έργων λειτουργίες και εφαρμογή του τμήματος πολιτικής
 • Προσδιορίζει την ασφάλεια περιοχές ανησυχίες αξιολογεί ατυχήματα και κοινότητα εκθέσεις
 • Παρέχει ανάλυση μαζί με την αιτία και το σχέδιο δράσης για την πρόληψη των ατυχημάτων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης
 • Αξιολογεί την απόδοση ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ χειριστή διαμετακόμισης και διατυπώνει συστάσεις για τη διαχείριση λειτουργιών διαμετακόμισης ως προς το αν δεν ασκούμενος έχει τη δυνατότητα να είναι μια επιτυχημένη χειριστή διαμετακόμισης
 • Διατηρεί εγγραφές και αναπτύσσει εκθέσεις κάνει συλλογή δεδομένων και στατιστική ανάλυση χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή και κάνει συστάσεις σχετικά με τις επιδόσεις κατάρτισης
 • Καταδεικνύει τις άριστες διαπροσωπικές γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας

Σχετικά με την συνεργασία ομάδας

Επίσης ελέγξτε

Κοινωνικός λειτουργός περιγραφή εργασίας δείγμα

Κοινωνικοί λειτουργοί είναι αξιόπιστη για τη βοήθεια ατόμων, οικογένειες, και οι ομάδες των ανθρώπων να διαχειρίζονται με …