Etusivu / Järjestelmänvalvojan / Operations Manager työpaikkojen kuvaus / Tehtävät ja vastuu näyte

Operations Manager työpaikkojen kuvaus / Tehtävät ja vastuu näyte

 • Hallitsee työn määrä ja henkilöstön ennusteet päivittäin viikoittain kuukausittain neljännesvuosittaisten ja vuosittaisten työryhmille rakennusvirasto Highway Operations-yksikön
 • Työvoiman ajoittaminen ja kuormantasaus vaatimukset työn huippujen ja laaksojen
 • Tekee muutoksia ja suosituksia ajoitus maksimoida palvelua ja laatua ja asiakkaan tyytyväisyyttä tuottavuuden aikataulun noudattaminen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Kehittää ja päivittää projektirekisteriin
 • Tarkastelun ja tutkimusten hankkeen eritelmän sopimuksen piirustukset BOQ kohteita
 • Asianmukaisen täytäntöönpanon sopimusehdot hankkeen
 • Tehokkuutta laadun arviointi ja tuottavuus kaikkien projektien
 • Ja hankintapolitiikkaan käsittelee ja suorituskykyvaatimukset
 • Kehittää vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman ja budjetin toiminto
 • Operations Manager täytyy osallistua kokouksiin konsultit alihankkijoita ja asiakkaan pääurakoitsija
 • Tee työtä kohti toimintaan suorittamisen aikataulu
 • Koordinoida asianmukaisesti ja alihankkijoiden nopeaa toimittamista ja suorittamisen toimii kohti suorittamisen aikataulu
 • Asianmukainen kohdentaminen materiaalit henkilöstöä ja kalustoa projektin suorittamisen aikana varmistetaan
 • Operations Manager on kokonaisvastuu onnistuneesti päätökseen ja luovuttamassa hankkeen ajoissa
 • Varmistaa korkealaatuisen täytäntöönpanon asianmukaisen tarkastuksen testaamalla
 • Varmistettava turvallisuutta kehittämällä asianmukaisia turvallisuussuunnitelma
 • Hankkeen kustannukset on budjetissa
 • Hyväksyy maksaa ja talousarvioiden yleinen sekä hankkeen erityispiirteet
 • Valmistella arviointien koordinoidusti kustannukset osastolle
 • Todistettavasti vakuutusyhtiöiltä tunnustettu kansainvälinen standardi erityisesti Lähi-idän toimintojen hankkeiden
 • Hyvä käsitys paikallisista sopimusoikeuden on hyödyllinen
 • Toimintojen johtajana olet vastuussa saavuttaa kaikki tavoitteet, liikkeenjohdon suunnitelma sekä tallentaa ja työntekijän suorituskyky
 • Ohjaamaan toimintaa toiminta sen varmistamiseksi, että toiminnan tehokkuutta ja palvelun tason säilytetään lainkaan kertaa
 • Seuranta Control valvoo seuranta kuorma asianmukainen toimittaminen ajoissa ja saavuttaa asiakastyytyväisyyttä
 • Tallentaa ja seurata toimintaa käytön varmistamiseksi ja toimitettujen tavaroiden
 • Sisäinen säännöllinen vuorovaikutus liikenteen toimittamaan ajan tasalle edistymistä strategisten tavoitteiden ja mietinnön merkittävistä asioista
 • Säännöllinen vuorovaikutus kaikki henkilöstön operaatioihin tarjoamaan tietoa ja opastusta alan työtä valvoo työvaiheen edistymistä ja ratkaisemaan kriittisiä ongelmia
 • Säännöllinen vuorovaikutus suoraan ryhmän jäsenet voivat hallita ja valvoa suorituskykyä toiminto antaa opastusta ja päivittäisistä
 • Ulkopuolisten urakoitsijoiden hallituksen yksiköt
 • Suunnitelmat ohjaa ja valvoo highway operatiivisen henkilöstön tehtävät
 • Työ suoritetaan johdolla yleisten töiden johtaja
 • Hyväksyy aikataulut kehittämä valvojien ja toimii hallinta ja täytä aikataulut ja kahva poikkeuksia painopisteiden tarvittaessa
 • Tarkastella jatkuvan suorituskyvyn tuloksia tavoitteisiin
 • Vie korjaaviin toimenpiteisiin lupaa laajenee tarvittaessa
 • Ohjaa ja valvoo kehittämistä koskeva vuotuinen työsuunnitelma, jossa esitetään tavoitteet ja tavoitteiden rakentamisen ja ylläpidon tarpeet
 • Osallistuu päivittäin viikoittain kuukausittain ja vuosittain suunnitteluprosessin tarvittaessa
 • Suorittaa kaikki tehtävät ja velvollisuudet ajoissa ja tehokkaalla tavalla mukaisesti määritellyt toimintatavat yleisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta tämän kannan
 • Hankkeiden myönteisen kuvan läänin edistää tavoitteiden ja edistää ja parantaa julkista tunnustusta ja kaikkien pyrkiä tiloissa
 • Suorittaa muut tehtävät ja vastuut vaatimalla tai pyydetyn
 • Tuntemus ja kyky hyödyntää tietokoneen ja tarvittavat ohjelmistot
 • Analyyttiset taidot ja tilastollinen tausta
 • Erinomainen ihmissuhde- ja viestintätaidot
 • Kyky kommunikoida tehokkaasti sekä suullisesti että kirjallisesti
 • Kyky käsitellä useita konkreettinen ja abstrakti muuttujia selvittää, että suuria ongelmia
 • Mahdollisuudet käyttää tuomion päättäväisyyttä ja luovuutta tarvitaan kriittinen tai odottamattomia tilanteita, joissa kohtalainen riski organisaatiolle
 • Koordinoi ja valvoo työn ulkopuolella urakoitsija myyjät ja konsultit sidottuina
 • Menestyksekäs työ edellyttää laaja tausta sekä taitoa osastojen työn koordinointi
 • Priorisoi ja jakaa varat arvostelut ja arvioi palvelun toimitus tekee suosituksia ja varmistaa mahdollisimman tehokas palvelujen tarjoamisen
 • Hallitsee ja osallistuu kehittämiseen ja hallinnon osaston talousarviota valvoo talousarvion jako
 • Monimutkainen henkilökunta yleisten töiden johtaja valmistelee ja esittelee arviointikertomuksia ja muut tarvittavat kirjeenvaihto
 • Tarjoaa erilaisia organisaatioviestintä tutkinta- ja operointiin liittyvät selvitykset suosittelee muutoksia määritetyt ohjelmat ja toimintosarjoihin
 • Koordinaatit määritelty palvelujen ja toiminnan kanssa muiden osastojen ja ulkopuolisten virastojen ja järjestöjen
 • Näytöt muutokset asetuksista ja tekniikkaa, jotka voivat vaikuttaa toimien toteuttaa politiikkaa ja menettelytapojen muutosten hyväksymisen jälkeen
 • Saa tutkii ja reagoi ja valituksia ammatillinen tavalla tunnistaa ja raportoi tulokset ja toteuttaa tarvittavat korjaustoimenpiteet
 • Vastaa toiminnan tarvittaessa korjaus- ja hätätilanteissa
 • Organisaatio ja hallinto käytännöt sovellettuna kehityksen analyysi ja arviointi ohjelmat politiikasta ja toiminnallisten tarpeiden vuoksi määritetty jako
 • Yleiset periaatteet riskienhallinnan osoitetulta alueelta toimintoihin liittyvistä
 • Turvallisuuden periaatteet ja käytännöt varatun operatiivisen työn
 • Kirjanpito periaatteet ja menettelyt
 • Moderni toimisto käytäntöjä menetelmien ja atk-laitteet
 • Tietoteknisten sovellusten toimintaan liittyviin
 • Englannin kielen käyttöä kielioppi oikeinkirjoituksen sanaston ja välimerkit
 • Hallita ja valvoa monimutkaisten hankkeiden aikataulun ja budjetin
 • Järjestää aikataulun määrittäminen uudelleen ja arvioida henkilöstön työtä
 • Arvioida ja kehittää parannuksia toiminnan menettelyjen politiikoista tai menetelmistä
 • Tutkimus analysoida ja arvioida uusia menetelmiä menetelmiä ja tekniikoita toiminnan
 • Selkeä ja tiivis raportit kirjeenvaihto toimintatapojen menettelyjen ja muussa kirjallisessa materiaalissa
 • Analysoida tulkita yhteenvedon ja esitellä hallinnolliset ja tekniset tiedot tehokkaasti
 • Luoda ja ylläpitää erilaisia arkistointi levy pitää ja seurantajärjestelmät
 • Järjestellä ja priorisoida erilaisia hankkeita ja useita tehtäviä tehokkaasti ja ajoissa järjestää oman työni asetettujen painopisteiden ja kriittisellä hetkellä määräaikaan
 • Tact valiokunta-aloitteisen varovaisia ja harkintaansa sisällä yleiset suuntaviivat menettelytapoihin ja oikeudellisiin
 • Operations Manager on voitava hallita projekteja, joissa voi olla herkkä poliittinen tai henkilöstön ympäristökysymykset
 • Operation Manager on täysi vastuu varmistaa, että asiakkaan ja yrityksen välisen sopimuksen velvoitteet täyttyvät
 • Käyttöpäällikkö johtaa sopimuksen, jolla varmistetaan, että hanke on suunniteltu suunniteltu hankitaan rakennettu ja tilasi ajassa maksaa laatu ja tehokkuus on sovittu asiakkaan kanssa
 • Operation Manager edustaa yritystä, kun on kyse asiakkaan sekä muiden järjestöjen, kuten osa-konsultit ja ministeriöiden
 • Säännöllisesti kaikkien osapuolten sisäiset ja ulkoiset kasvokkain tapaamisia ja muita keinoja kommunikoida
 • Että kaikki yrityksen s sopimukseen ja lakiin velvoitteet täyttyvät asiakas tyytyväisyys
 • Pitää yhtiön johto ilmoitti pian ongelmia asiakkaan s näkemys yrityksen suorituskykyä
 • Järjestää ja hallita määritetyn projektiryhmän onnistuneesti päätökseen hankkeen varmistaa, että kaikkia osallistujia ovat täysin perehtynyt hankkeen tavoitteet
 • Varmistettava tarvittavat PPE annetaan henkilöstölle
 • Pitää kirjaa sivuston käyntejä projektin tiimin henkilökunta
 • Antaa tehtävän ohjeet suunnittelupäällikkö ja tehtävän johtajat
 • Järjestää hankearvioinnin kokouksia säännöllisin väliajoin uudelleen kustannusresurssin valmiiksisaattamiskustannusten määrittää ongelma-alueita ja sopivat korjaavat toimenpiteet
 • Varmistaa, että menot ja täytäntöönpanon miestyötuntia ja maksaa valvotaan asianmukaisesti hallinnassa ja raportoitu, yritysjohto ja tarvittaessa asiakkaan
 • Haitallisia kehityssuuntia, jotka saattavat vaikuttaa ohjelman ja/tai kustannusten ennusteet ja ryhtyä tarpeellisiin toimiin vähentää niitä
 • Yrityksen s kuukausittain projektin tarkistuksen kokoukseen kertomaan kun projektin koko tilan
 • Tarvittaessa käydä työmaalla säännöllisin väliajoin tarkastelemaan omakohtaisesti turvallisuuden todellinen
 • Kyky strategisesti suunnitella ja koordinoida liikkeitä koko laitos
 • Vahva organisaatio- ja johtamisen taidot monipuolinen työympäristö
 • Käyttää valmennus mentoroinnin tyyli johdon tukea ja kehittää liiketoiminnan joukkueet
 • Vuokraus kehittää ja valvoa hallinta etulinjassa henkilökunta vastaamaan yrityksen vaatimuksia ja varmistaa toimivuus pihalla
 • Yrityksen tavoitteet tulot sukupolven kannattavuus ja talousarvion standardeja työntekijöiden säilyttäminen ja asiakastyytyväisyys
 • Käsitellä eskaloitu kysymyksiä tarvittaessa
 • Johto tiimi ja niihin liittyvät tavoitteet
 • Varmistaa turvallinen työympäristö laaditaan ja niitä ylläpidetään
 • Kokous kirjattua yrityksen toiminnan ja tuottotavoitteita
 • On voitava monitaitoisuutta kehittyvässä ympäristössä
 • Erinomaiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot
 • Taitoa Microsoft Office tuotteiden tietokannat:
 • Track record tavoitteiden puitteissa perustettu aikataulut Preferred
 • Valmistella sopimukset ja neuvotella muutoksia tehdyt muutokset ja täydennykset sopimuksia arkkitehdit konsultit asiakkaiden tavarantoimittajien ja alihankkijoiden
 • Valmistelee ja toimittaa Budjettiraportit arvioi edistymistä tai kustannusten seurannan raporteissa
 • Tulkita ja selittää suunnitelmat ja sopimusehtoja hallintohenkilöstön ja asiakkaille jotka omistajan tai elinkeinonharjoittajan
 • Järjestää tai suora toimien rakentamiseen tai ylläpitoon rakenteiden tai järjestelmien

Yhteistyö-konserni

Tarkista myös

Tarkastajan työ kuvaus näyte

Sivuston tarkastaja työmaalla kuvaus näyte tarkastajien määrätä rakentamista koskevia määräyksiä ja ohjesäännöt tarkistettaessa …