Rumah / Pentadbir / Penghuraian kerja pakar rujukan / Peranan / Tugas dan tanggungjawab sampel

Penghuraian kerja pakar rujukan / Peranan / Tugas dan tanggungjawab sampel

Penghuraian kerja / Peranan / Tugas dan tanggungjawab sampel

 • Pustakawan rujukan yang bertugas bertindak sebagai Pemangku Pengarah tanpa kehadiran Pengarah Perpustakaan
 • Jadual dan menyediakan arahan Perpustakaan dan orientasi melalui bengkel-bengkel pembentangan kelas dan pengajaran berasaskan web
 • Mengajar kursus-kursus kemahiran Perpustakaan dan maklumat
 • Menggalakkan Perkhidmatan Perpustakaan dan sumber untuk pelajar dan kakitangan melalui paparan multimedia jangkauan dan pembentangan
 • Mendapatkan dan menyusun data statistik untuk memenuhi laporan institusi yang dikehendaki
 • Mereka bentuk dan menjalankan perkhidmatan penilaian dan kaji selidik
 • Menyelaras dan memantau penerbitan Buletin Perpustakaan
 • Membangunkan dan menyemak semula dasar Perpustakaan dan prosedur
 • Pilih bahan-bahan untuk pembangunan koleksi mengikut keperluan kurikulum tertentu dan bertindak sebagai perantara Perpustakaan dengan Fakulti lain
 • Mengambil bahagian dalam bajet pembangunan panjang- dan matlamat jangka pendek memberi menulis perancangan strategik dan penilaian program dan laporan
 • Memberi bantuan dalam pengurusan Pengkatalogan dan bibliografik bahan-bahan Perpustakaan dalam pelbagai format
 • Memberi bantuan dalam memilih menilai dan melaksanakan aplikasi sumber elektronik pangkalan data komputer dan sistem maklumat lain
 • Mengurus sistem Perpustakaan bersepadu dan menyenggara Perpustakaan Laman web membangunkan dan menguruskan Akta Perkhidmatan dan sumber elektronik sebagai penghubung dengan Jabatan IT dan vendor luar
 • Bekerjasama dengan kakitangan IT dan Jabatan-Jabatan lain dalam rekabentuk modul pengajaran multimedia dan berasaskan web yang inovatif
 • Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana yang diperuntukkan
 • Membangun dan mengajar kemahiran mencari maklumat kepada staf fakulti dan pelajar
 • Dengan kerjasama fakulti berkenaan merancang dan menyelaras sumber-sumber Perpustakaan berhubung dengan pembelajaran bilik darjah baru
 • Memilih dan mencadangkan sumber-sumber cetak dan automatik untuk pembelian oleh pihak Perpustakaan
 • Menulis dan melepaskan prosedur untuk beredar koleksi am rizab dan terbitan bersiri koleksi dan penggunaan koleksi Seksyen rujukan
 • Membantu dalam pemilihan latihan dan penyeliaan kakitangan dalam Jabatan
 • Berkhidmat sebagai Pemangku Pengarah tanpa kehadiran Pengarah Perpustakaan
 • Perpustakaan Negeri tempatan yang sesuai atau Mesyuarat Negara mewakili
 • Membantu dalam aktiviti pemberian-menulis dengan pelbagai Fakulti dan pentadbir yang diperlukan
 • Pembangunan dan penilaian pembelajaran hasil pembelajaran pelajar
 • Pertumbuhan profesional dan Mata Wang Pustakawan perlu menunjukkan contoh-contoh aktiviti yang menunjukkan pola akademik profesional dan teknikal mengemaskini atau Mata Wang
 • Memenuhi tarikh akhir dan sasaran masa
 • Pesanan peralatan bahan-bahan pengajaran dan buku teks dengan cukup plumbum times
 • Membantu dalam urusan perjawatan fungsi
 • Menyediakan bantuan dan bantuan Pustakawan lain sepenuh masa sambilan dan atau baru
 • Menyelaras aktiviti dengan orang lain
 • Menyediakan maklumat untuk pembangunan belanjawan Jabatan
 • Memantau perbelanjaan agar dalam bajet dibenarkan menghabiskan pembahagian
 • Mempunyai pertimbangan yang baik dalam penggunaan dan pengurusan peralatan kemudahan dan membekalkan
 • Menghadiri mesyuarat yang ditetapkan seperti yang diminta
 • Menyertai pasukan projek khas atau jawatankuasa ad-hoc
 • Minat yang mendalam dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi dalam Perkhidmatan Perpustakaan dan penyampaian maklumat

Mengenai kerjasama Kumpulan

Semak juga

Lokasi Inspektor kerja penerangan contoh

Lokasi tapak contoh keterangan kerja Inspektor Inspektor mengenakan peraturan-peraturan kod dan standard pembinaan semasa menentu sah …