Rumah / Pentadbir / Penerangan tugas pengurus pembangunan sistem / Peranan / Tugas dan tanggungjawab sampel

Penerangan tugas pengurus pembangunan sistem / Peranan / Tugas dan tanggungjawab sampel

Penghuraian kerja / Peranan / Tugas dan tanggungjawab sampel

 • Penyeliaan dilaksanakan klasifikasi biasanya menyelia
 • Biasanya menerima laporan kepada seorang pengurus teknologi maklumat
 • Memiliki dan mempamerkan sebuah keyakinan diri etika kerja yang teguh yang menunjukkan komitmen untuk menghasilkan produk kerja substantif yang menyumbang kepada pencapaian matlamat Jabatan
 • Menunjukkan pengetahuan tentang keperluan audit bandar dan menepati piawaian Jabatan
 • Keupayaan untuk memahami gambaran besar dan untuk mengenalpasti dan menyelesaikan isu-isu utama
 • Keupayaan untuk mengetahui keperluan perniagaan Syarikat kerajaan supaya dapat menilai semasa dan masa depan yang perlu
 • Pengetahuan tentang istilah seni bina konsep dan prinsip-prinsip operasi rangkaian sistem komputer pelayan dan stesen kerja
 • Pengetahuan berkenaan rangkaian dan data komunikasi teknologi sistem operasi prosedur dan arahan Bahasa dan perisian utiliti
 • Menunjukkan keupayaan untuk melatih pengguna menggunakan sistem baru membangunkan pengguna akhir bahan-bahan latihan dan panduan operasi
 • Sangat baik interpersonal dan komunikasi kemahiran lisan dan bertulis
 • Memastikan palang-latihan anggota memberi redundansi antara kemahiran dan pengetahuan dalam aplikasi kritikal
 • Menunjukkan kebolehan untuk menghasilkan laporan teknikal atau pengurusan yang diperlukan
 • Memperoleh dan secara berterusan membangunkan pengetahuan dan kemahiran teknikal
 • Menunjukkan kemahiran pentadbiran dan teknikal dalam penyelesaian masalah
 • Terpakai dan menunjukkan pengetahuan tentang sistem Syarikat dan proses-proses yang menekankan bagi hubungan sesama dalam operasi rangkaian Syarikat
 • Bekerja dalam perkongsian dengan organisasi dalaman dan luaran untuk membantu pelanggan-pelanggan yang menggunakan integrasi teknologi untuk menyelesaikan cabaran-cabaran perniagaan
 • Reka bentuk dan melaksanakan aplikasi pangkalan data.
 • Terpakai dan menunjukkan pengetahuan mengenai pangkalan data prestasi penalaan dan teori dan data penormalan peraturan
 • Termasuk kewibawaan penggunaan tatacara tersimpan pencetus dan lain-lain lanjutan rekabentuk pangkalan data dan teknik-teknik pengekodan
 • Menunjukkan kemahiran kepimpinan dan rekod pencapaian yang cemerlang dalam menguruskan kakitangan teknikal melalui pelbagai fasa kitaran hayat
 • Menyediakan keupayaan yang terbukti untuk menyelia dan memantau kualiti kerja
 • Menyumbang dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan berkesan perancangan dan memberikan kerja-kerja projek
 • Melaksanakan data menganalisis sebab-sebab secara logiknya menterjemah kehendak dan membangunkan penyelesaian yang berkesan kepada masalah yang kompleks
 • Membangunkan perniagaan dan data proses aliran model yang sesuai untuk menyokong dan mencerminkan proses keperluan semasa dan cadangan
 • Mengenal pasti opsyen untuk pertimbangan untuk mempertingkatkan prestasi keselamatan aliran data dan keberkesanan perisian atau sistem
 • Membuat penggunaan sumber dan merancang dan mengatur masa dengan berkesan
 • Terpakai dan menunjukkan keupayaan untuk merancang dan mengatur kerja-kerja
 • mployment

Mengenai kerjasama Kumpulan

Semak juga

Lokasi Inspektor kerja penerangan contoh

Lokasi tapak contoh keterangan kerja Inspektor Inspektor mengenakan peraturan-peraturan kod dan standard pembinaan semasa menentu sah …