Rumah / Perkhidmatan pelanggan / Transit operasi jurulatih penghuraian kerja / Peranan / Tugas dan tanggungjawab sampel

Transit operasi jurulatih penghuraian kerja / Peranan / Tugas dan tanggungjawab sampel

 • Menyerahkan kerja bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan transit massa dalam Jabatan Transit dan menjalankan tugas yang teknikal berbanding dengan kawasan yang diberi tanggungjawab
 • Memperuntukkan dan menyelaras kerja-kerja pengusaha bas bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan transit massa dalam Jabatan Transit
 • Menyediakan jadual dan berikan tugas kerja harian dan menyediakan laporan status papan blok cadar-cadar yang menjalankan laluan dan hubungi senarai
 • Mengekalkan pekerja lembaran masa kenderaan peruntukan dan menjalankan tugasan
 • Putar antara pusat pemindahan dan Transit di pejabat seperti yang diperlukan untuk melengkapkan tugasan yang diuntukkan
 • Cukup pengetahuan tentang ciri-ciri operasi bas-bas penumpang
 • Cukup pengetahuan tentang kaedah yang diterima dan teknik pemanduan yang selamat dengan memberi penekanan ke atas kenderaan penumpang
 • Cukup pengetahuan tentang pengajaran dan latihan teknik-teknik kaedah dan prosedur
 • Kemahiran menggunakan alat bantu mengajar dan peralatan
 • Keupayaan untuk mengarahkan membangunkan pelan melaksanakan dan menguruskan program latihan
 • Keupayaan untuk menggunakan standard komputer untuk pemprosesan perkataan dan analisis tugas
 • Berkebolehan berkomunikasi secara efektif kedua-duanya secara lisan dan bertulis
 • Keupayaan untuk bertindak balas dengan cepat dan dengan tenang dalam keadaan kecemasan dan membuat keputusan yang kukuh
 • Keupayaan untuk mengekalkan rekod dan menyediakan laporan yang diperlukan
 • Kebolehan untuk bekerja secara berkesan dengan rakan sekerja dan masyarakat umum
 • Membangunkan dan menjalankan program latihan ulangkaji Tahunan untuk semua anggota dalam Transit operasi mengenai bagaimana untuk meningkatkan mutu perkhidmatan pelanggan dan mengurangkan liabiliti transit pengendali pelanggan Perkhidmatan wakil dispatchers dan penyelia-penyelia
 • Memantau undang-undang dan peraturan-peraturan dan mengemukakan cadangan dasar
 • Menasihati pengurus operasi Transit fungsi projek perancangan dan pelaksanaan dasar Jabatan
 • Mengenal pasti keselamatan kawasan kebimbangan menilai kemalangan dan komuniti Laporan
 • Menyediakan analisis bersama-sama dengan punca dan pelan tindakan bagaimana untuk mengelak kemalangan dan meningkatkan khidmat pelanggan
 • Menilai prestasi pelatih pengendali Transit dan mengemukakan cadangan kepada pengurus operasi Transit tentang sama ada atau tidak pelatih yang mempunyai keupayaan untuk menjadi pengendali Transit yang berjaya
 • Menyimpan rekod dan membangunkan laporan menjalankan pengumpulan data dan analisis statistik yang menggunakan komputer dan membuat syor-syor yang berkaitan prestasi latihan
 • Menunjukkan kemahiran cemerlang komunikasi interpersonal bertulis dan lisan

Mengenai kerjasama Kumpulan

Semak juga

Pekerja sosial kerja penerangan contoh

Pekerja sosial yang boleh dipercayai untuk membantu individu, Keluarga, dan Kumpulan masyarakat untuk menguruskan dengan …