Rumah / Pentadbir / Pematuhan penganalisis kerja penerangan contoh

Pematuhan penganalisis kerja penerangan contoh

PENGHURAIAN KERJA

Tanggungjawab kerja asas

 Membantu pembentukan dan pelaksanaan dasar-dasar organisasi piawaian dan

prosedur untuk mematuhi peraturan-peraturan berkenaan.

 Membantu dalam pembangunan dan penyelenggaraan prosedur operasi piawai tempatan yang

menyokong kecekapan Keselamatan dan pematuhan kepada peringkat yang lebih tinggi.

 Memberi khidmat nasihat strategik dan cadangan kepada Pengarah atau designee dengan merujuk kepada pihak

Peraturan polisi amalan terbaik.

 Menjalankan Ulasan dalaman dan membantu dengan penubuhan kawalan dalaman untuk memastikan yang

Jabatan yang mencapai dan mengekalkan pematuhan kerajaan.

 Membantu dengan pembangunan pelan komprehensif latihan semasa penyeliaan berkala

pematuhan latihan dan pendidikan bagi Jabatan.

 Menyediakan latihan dan bantuan kepada pelbagai bahagian bahagian yang meningkatkan

piawaian prosedur operasi dan pematuhan keseluruhan.

 Memantau perubahan kawal selia yang diguna pakai dan berkomunikasi keretapi dan membantu dalam

pelaksanaan perubahan kawal selia yang.

 Communicate dan laporan ketidakpatuhan isu-isu jadi Pengarah atau designee boleh menguatkuasakan

piawaian melalui dasar-dasar disiplin untuk memastikan organisasi mencapai dan mengekalkan

pematuhan kerajaan.

 Memantau dan melapor ketidakpatuhan dan mengurangkan potensi liabiliti untuk membantu mengelakkan penalti

celaan atau hukuman undang-undang lain.

 Menyediakan penyelidikan dan siasatan keatas isu-isu pematuhan berbanding dengan kos RM139

Kekurangan kawalan operasi prosedur dan pertimbangan Keselamatan.

 Menjalankan dan mengekalkan pengawasan ke atas county-formal dan formal bidaan kompetitif

proses-proses.

 tanggungjawab pengawasan Maintains untuk pesanan pembelian sehingga 100 000 Oracle pembelian

Modul untuk memastikan pematuhan dengan polisi county peraturan dan prosedur.

 Boleh mentadbir kontrak pelbagai county.

 Boleh menghadiri Mesyuarat perancangan mingguan.

 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diberikan oleh penyelia.

 Attends latihan seperti yang diberikan oleh penyelia.

 Memberi tafsiran penjelasan dan kepakaran teknikal kepada semua warga county pada geran undang-undang

Peraturan peraturan dasar prosedur dan etika.

 Membangunkan dan menyediakan formal dan pada-pada- satu latihan untuk kakitangan county geran dasar

prosedur dan amalan terbaik.

 Menyediakan kepakaran teknikal dan praktikal yang analitikal dan bantuan pentadbiran bagi pihak

Ketua Pegawai Kewangan dan Lembaga Pengarah Pejabat Pesuruhjaya.

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN

 Fizikal Mikrobiologi dan bacteriological analisis kimia air.

 prinsip-prinsip pencegahan backflow kualiti air dan jenis-jenis peranti backflow dan mereka

aplikasi.

 pengetahuan tentang komputer dan pengetahuan kerja memproses data elektronik

Pejabat moden amalan dan prosedur beberapa pengetahuan tentang prinsip-prinsip perakaunan dan amalan.

 penyimpanan rekod dan laporan teknik penyediaan.

 kemahiran berkomunikasi menggunakan kebijaksanaan kesabaran dan kesopanan.

 kemahiran komunikasi lisan dan bertulis.

Tanda baca ejaan  penggunaan Bahasa Inggeris yang betul tatabahasa dan kosa kata.

 prinsip-prinsip latihan dan memberi arahan kerja.

 aspek-aspek teknikal dalam bidang pengkhususan.

 Menggunakan radio dua hala untuk berkomunikasi dengan kakitangan bidang

 Keupayaan untuk mentafsir dan melaksanakan undang-undang Persekutuan dan Negeri bandar kod Ordinan peraturan-peraturan dasar

dan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan sistem bekalan air

 Penyelidikan menganalisis dan menggunakan maklumat teknikal yang berkaitan dengan kualiti air dan air backflow

operasi pencegahan dan membangunkan prosedur yang memenuhi keperluan undang-undang

 Menyediakan Ulasan dan memeriksa spesifikasi untuk memastikan pematuhan dan keserasian dengan

sistem sedia ada dan spesifikasi piawaian berkaitan kod dan amalan

 Membaca memahami memohon dan berkomunikasi bahan yang kompleks

 Mewujudkan dan mengekalkan hubungan kerja yang berkesan dengan orang-orang yang dihubungi semasa

kerja

 Berkomunikasi dengan jelas dan ringkas kedua-dua secara lisan dan bertulis

 Memahami dan menjalankan arahan-arahan lisan dan bertulis

 Menganalisis situasi dengan tepat dan meluluskan kursus yang berkesan tindakan

 Melaksanakan pengiraan matematik

 Memberi bantuan teknikal kepada kakitangan di luar kontraktor dan pentadbir

 Mengawasi kakitangan bahan dan peralatan keperluan dan memberi cadangan mengenai

Perbelanjaan Jabatan dan menyediakan cadangan bajet berkaitan

 Menyediakan dan menyelenggara pelbagai rekod fail dan laporan data belanjawan kewangan aktiviti

cadangan dan aktiviti-aktiviti yang ditetapkan

 Berhubung dengan kontraktor-kontraktor pentadbir kakitangan agensi-agensi kerajaan dan luar

Menyelaras aktiviti-aktiviti organisasi untuk bertukar-tukar maklumat dan menyelesaikan isu-isu atau kebimbangan

Mengenai kerjasama Kumpulan

Semak juga

Penghuraian kerja pakar rujukan / Peranan / Tugas dan tanggungjawab sampel

Penghuraian kerja / Peranan / Tugas dan tanggungjawab sampel Pustakawan rujukan yang berkhidmat sebagai Pemangku …

tinggalkan balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan yang diperlukan akan ditanda *