Rumah / Kerja lapangan / Di luar loji Super penyelia kerja penerangan contoh

Di luar loji Super penyelia kerja penerangan contoh

Contoh huraian kerja

 • Membuka pintu dan pintu menimbulkan dan merendahkan bendera inspects bangunan dan Taman untuk kerosakan diperlukan pembaikan bahaya dan Keselamatan melakukan pemeriksaan keselamatan Kemudahan.
 • Menghilangkan dan meliputi grafitti dari dinding menggunakan pelarut dan laporan cat mengecat perlu kakitangan penyelenggaraan yang sesuai.
 • Requisitions dan mengekalkan bekalan bahan-bahan yang diperlukan dan peralatan menyediakan dan mengekalkan rekod dan laporan.
 • Menempatkan Kumpulan masyarakat dalam penggunaan Kemudahan sekolah menyediakan bilik perabot dan peralatan untuk acara-acara khas menguntukkan kakitangan penjagaan kepada acara-acara khas seperti yang diarahkan.
 • Koordinat mengarahkan dan terlibat dalam pembersihan vakum sekolah dan syampu permaidani yang dijanjikan dan membasuh Mahkamah dan berjalan-jalan di luar.
 • Mengarahkan dan melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan lampu seperti memasang pensil sharpeners dan membuat pembaikan kecil ke perabot Meja dan lain-lain peralatan.
 • Menyediakan arahan kerja penyelenggaraan dan berikut memastikan penyiapan kerja yang dilakukan.
 • Menangkap haiwan di kawasan sekolah dan kenalan anggota kawalan haiwan liar.
 • Menjalankan kajian prestasi secara kerap dan berkala daripada Mahkamah-mahkamah atasan.
 • Mengumpul menganalisis dan menterjemah pelbagai sampel air dan wap loji janakuasa dan mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan.
 • Memastikan pematuhan kepada prosedur-prosedur makmal kuantitatif dan kualitatif yang diterima serta garis panduan kimia loji janakuasa.
 • Menyediakan pengawasan kualiti jaminan mutu QA QC tugas pengeluaran yang memberi kesan kepada chemistries yang berkaitan dengan operasi loji janakuasa.
 • Secara bebas membuat pelarasan air loji kuasa dan sistem kimia berdasarkan analisis yang dilakukan dan peralatan dalam talian.
 • Menyediakan laporan data dan memastikan pematuhan kepada dan pentadbiran program QA QC
 • Menyediakan rekod-rekod yang terperinci dan laporan tepat pada masanya.
 • Menyelia kemasukan data ke dalam komputer makmal maklumat pengurusan sistem LIMS.
 • Memastikan rekod dan log mengikut piawaian NELAC adalah terpakai dan menyediakan rekod-rekod yang terperinci dan laporan tepat pada masanya.
 • Menjalankan analisis kimia yang menggunakan kaedah gravimetric spectrophotometric turbidimetric dan titrimetric mengikut kaedah yang Standard.
 • Membangunkan dan menilai kaedah analisis yang baru.
 • Menyediakan bahan uji makmal yang diperlukan mengikut kaedah yang Standard dan NELAC serta prosedur umum makmal.
 • Mempunyai kawalan dan troubleshoots sistem rawatan air seperti demineralizers reverse osmosis dan electro-deionization peralatan.
 • Mematuhi maklumat yang disediakan pada helaian Data Keselamatan bahan MSDS untuk semua produk
 • Mengendalikan dan menyimpan barang-barang dengan betul.
 • Memerhati dan berpegang teguh kepada tag betul keluar dan sekat-masuk peralatan loji dan sistem mengikut penjelasan prosedur dasar dan amalan.
 • Menghadiri kursus latihan untuk belajar operasi dan keperluan penyelenggaraan peralatan kemudahan makmal loji janakuasa dan operasi.
 • Bekerjasama dengan kakitangan loji janakuasa lain memulakan menyelesaikan masalah atau menutup peralatan untuk penyenggaraan pembetulan atau pencegahan.
 • Respons kepada keadaan kecemasan.
 • Memegang sendiri dan lain-lain dasar tolak ansur tiada apabila ia datang kepada kakitangan Keselamatan.
 • Menghadiri kerja secara berterusan dan tetap.
 • Mengawal selia pembersihan tumbuhan kemudahan peralatan dan pembersihan am.
 • Mengkaji semula dan meluluskan cadar masa Mahkamah-mahkamah atasan.
 • Mungkin bertanggungjawab untuk menguatkuasakan polisi kerja dadah percuma yang berdasarkan lokasi fizikal dan struktur organisasi.
 • Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan seperti yang diberikan.
 • Perlu mempunyai pengetahuan yang lengkap semua tugas sehingga gred Juruteknik Kanan rangkaian 16 dan dapat melaksanakan sama apabila keperluan permintaan perniagaan.
 • Pengetahuan bidang berkesan pemasangan pembaikan teknik dan tatacara serta menunjukkan keupayaan untuk mentafsirkan prinsip-prinsip rekabentuk coax dan serat..
 • Kuat analitikal dan masalah menyelesaikan kemahiran yang diperlukan untuk menjana taktik berkesan pemasangan Perkhidmatan dan penyelenggaraan
 • Kemahiran komunikasi yang kukuh lisan dan bertulis.
 • Keupayaan untuk bekerja sebagai ahli satu pasukan produktif dan bekerja secara berkesan dalam persekitaran kerja keusahawanan yang pantas berubah.
 • Pengetahuan dan pemahaman tentang kod peraturan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kerja-kerja yang perlu dilakukan.
 • Mesti dapat menerima tugasan yang berdasarkan keperluan perniagaan.
 • Keupayaan untuk laporan untuk bekerja dan atau boleh didapati untuk menghubungi dalam situasi kecemasan sebagai perniagaan perlu Competency.
 • Keupayaan untuk bekerja siap sedia seperti yang dikehendaki.
 • Keupayaan untuk bekerja baik di bawah tekanan semasa menjalankan tugas berbilang.
 • Mesti memiliki lesen s pemandu yang sah berkaitan dengan undang-undang negeri.
 • Kedudukan ini memerlukan kebolehan menggunakan peralatan Perlindungan pernafasan dengan mematuhi peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan pekerja OSHA pentadbiran.
 • Mesti berkomunikasi secara lisan persekitaran fizikal lihat dengar mendengar orang lain bertindak balas terhadap arahan lisan dan menunjukkan kemahiran komunikasi yang baik.
 • Pengetahuan kerja dan kebiasaan dengan program-program kualiti jaminan mutu QA QC untuk proses dan persekitaran kerja.
 • Pengetahuan tentang fungsi dan keperluan peralatan makmal dan jentera servis.
 • Pengetahuan tentang analisis min diinterpretasikan dan kaedah pencegahan kemalangan di kawasan yang diberi tanggungjawab.
 • Pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan operasi demineralizer sistem penyejukan Menara penyejukan sistem air garam concentrators kilat evaporators dan kimia suapan sistem.
 • Pengetahuan tentang potensi bahaya dan prosedur pencegahan kebakaran dan letupan.
 • Pengetahuan tentang peraturan-peraturan OSHA dalam persekitaran industri yang.
 • Kemahiran dalam penggunaan peralatan makmal dan peralatan analitikal.
 • Keupayaan bertindak untuk mendesak atau keadaan kecemasan dengan betul memohon kerja kemahiran dan pengetahuan untuk mengambil atau memulakan tindakan yang sesuai.
 • Kebolehan melaksanakan analisa bebas bagi minyak bahan api arang batu.
 • Keupayaan untuk melaksanakan analisa bebas bagi air dan mengekalkan dan mengendalikan peralatan yang digunakan dalam rawatan air.
 • Keupayaan untuk mengendalikan peralatan berkaitan dengan kerja.
 • Keupayaan untuk mengekalkan dan memperbaiki peralatan analisis cecair.
 • Keupayaan untuk membaca dan memahami pengeluar Buletin teknikal operasi arahan dan maklumat berurusan dengan loji janakuasa makmal prinsip dan amalan.
 • Keupayaan untuk menyimpan dan memelihara rekod-rekod kerja dan menyediakan laporan.
 • Keupayaan untuk membaca memahami serta mematuhi Helaian Data Keselamatan bahan MSDS.
 • Keupayaan untuk pengiraan matematik peringkat pertengahan.
 • Berkebolehan berkomunikasi secara efektif kedua-duanya secara lisan dan bertulis.
 • Keupayaan untuk membimbing dan melatih subordinat kakitangan dalam melaksanakan tugas mereka.
 • Kebolehan untuk bekerja secara berkesan dengan rakan sekerja dan masyarakat umum.
 • Menunjukkan berorientasikan pelanggan.
 • Pengetahuan tentang bahan-bahan kaedah dan peralatan yang digunakan dalam penjagaan Taman yang menghalang dan kerja-kerja penyenggaraan am.
 • Keperluan untuk mengekalkan bangunan-bangunan sekolah dalam keadaan bersih dan teratur yang selamat.
 • Prinsip-prinsip dan amalan-amalan penyeliaan dan latihan.
 • Kemahiran interpersonal yang menggunakan kebijaksanaan kesabaran dan kesopanan.
 • Amalan keselamatan yang berkaitan dengan pembersihan kaedah dan prosedur.
 • Teknik penyimpanan rekod asas dan operasi asas komputer.
 • Teknik-teknik untuk menangani benda-benda yang berat sehingga selamat 100 kg dalam pasukan atau menggunakan peralatan khusus.
 • Keupayaan untuk pelan jadual dan mengawasi aktiviti penjagaan kemudahan yang diperuntukkan.
 • Perintah dan anggaran diperlukan penjagaan bekalan dan peralatan.
 • Penyelia mengenai penjagaan keperluan jadual dan kebimbangan dan mengurniakan dengan pentadbir laman web.
 • Memerhati dan melaporkan bahaya Keselamatan dan keperluan untuk penyelenggaraan dan pembaikan.
 • Melaksanakan pembaikan kecil kemudahan fizikal.
 • Anggaran masa dan bahan-bahan yang terlibat dengan program penjagaan.
 • Memahami dan mengikuti arahan-arahan lisan dan bertulis.
 • Bergerak dan menyusun perabot dan peralatan untuk mesyuarat dan acara-acara khas.
 • Mewujudkan dan mengekalkan hubungan kerja yang berkesan dan bekerjasama dengan orang lain.
 • Mengangkat objek berat dan melaksanakan tenaga kerja fizikal yang berat.
 • Mengarahkan orang lain dalam penggunaan peralatan pembersihan yang moden.
 • Bekerja secara berdikari dengan hala tuju yang sedikit.
 • Baca mentafsir dan ikut peraturan peraturan dasar dan prosedur.
 • Mengendalikan pelbagai mesin-mesin yang berkaitan komputer dan peralatan.

Mengenai kerjasama Kumpulan

Semak juga

Park renjer saya – Penghuraian kerja / Peranan / Tugas dan tanggungjawab sampel

Penghuraian kerja / Peranan / Tugas dan tanggungjawab sampel menyelia pekerja yang terlibat dalam menguatkuasakan peraturan-peraturan …

tinggalkan balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan yang diperlukan akan ditanda *