Tsev / Artillery And Missile Officers Job Description / Roles And Obligation Template

Artillery And Missile Officers Job Description / Roles And Obligation Template

Manage employees and tools functions to damage plane, adversary placements, and ships. Responsibilities include arranging, targeting, and complementing the tactical implementation of field artillery and airdefense artillery rocket systems items; aiming the institution and functioning of fire-control communications systems; targeting and launching intercontinental ballistic missiles; guiding the storage and handling of nuclear munitions and elements; supervising stability of weapons storage and release facilities; and handling servicing of weapons systems.

Hauj lwm yuav tsum tau txawj

Tswv yim pab txog kev

Khij tseem

Cov neeg muag, Nyiaj txiag kev pab nrhiav hauj lwm hauj lwm / Raws li cov qauv thiab tso cai

Txhawb tej nyiaj txiag kev pab, xws li xws li nqi tsev, se, thiab cov kev nqis peev uas DVR yuav tau txais kev pab ntawm tuamtxhab …

sau ntawv cia

Koj email chaw nyob yuav tsis muab luam tawm. Search cim *