Tsev / Producers And Directors Job Description / Nws qhov kev siv thiab ua raws li cov qauv

Producers And Directors Job Description / Nws qhov kev siv thiab ua raws li cov qauv

Generate or immediate point, television, radio, video, or motion picture shows for data, activity, or education. In charge of innovative conclusions selection of guests or celebrities, arranged special effects, audio, style, and choreography.

Txoj hauj lwm zoo pov

Tswv yim pab txog kev

Khij tseem

Cov neeg muag, Nyiaj txiag kev pab nrhiav hauj lwm hauj lwm / Raws li cov qauv thiab tso cai

Txhawb tej nyiaj txiag kev pab, xws li xws li nqi tsev, se, thiab cov kev nqis peev uas DVR yuav tau txais kev pab ntawm tuamtxhab …

sau ntawv cia

Koj email chaw nyob yuav tsis muab luam tawm. Search cim *