Huis / Beheerder / Operations Manager functieomschrijving / Rollen en verantwoordelijkheid monster

Operations Manager functieomschrijving / Rollen en verantwoordelijkheid monster

 • Beheert het werk volume en prognoses op dagelijkse per kwartaal- en jaarcijfers maandbasis voor werkgroepen binnen de snelweg operaties-eenheid van de openbare werken-afdeling personeel
 • Biedt arbeidskrachten beheer planning en taakverdeling vereisten voor werk pieken en dalen
 • Maakt aanpassingen en aanbevelingen aan de planning service en kwaliteit te maximaliseren en om naleving van de planning van de productiviteit van klanttevredenheid en economische doelen te bereiken
 • Ontwikkelt en werkt het Register van de projecten
 • Beoordeling en studies de project specificatie contract tekeningen BOQ items
 • Correcte uitvoering van de contractuele bepalingen en voorwaarden van het project
 • Voeren van de beoordeling van de kwaliteit van de efficiëntie en productiviteit in alle projecten
 • Ontwikkelen en invoeren aanschaffingsbeleid verwerkt procedures en prestatienormen
 • Ontwikkelen van jaarlijkse businessplan en de begroting voor de functie
 • Operations Manager zal hebben tot wonen ontmoetingen met de adviseurs, onderaannemers en de hoofdaannemer van de client
 • Uitvoeren van het werk volgens het goedgekeurde werkprogramma voor de uitvoering
 • Goede coördinatie tussen de en onderaannemers voor tijdige levering van materialen en uitvoering werken volgens planning van de uitvoering
 • Te zorgen voor goede toewijzing van materialen, mankracht en apparatuur gedurende de uitvoering project
 • Operations Manager heeft de algehele verantwoordelijkheid voor een succesvolle voltooiing en oplevering van het project tijdig
 • Kwaliteit uitvoering waarborgen via behoorlijk gekeurd testen
 • Uitvoering van de veiligheid door het ontwikkelen van de juiste veiligheidsplan
 • Zorgen de projectkosten binnen het budget
 • Hecht zijn goedkeuring aan kost en budgetten voor zowel de algemene als de specifieke aspecten van het project
 • Bereiden van evaluaties in coördinatie met kosten controle afdeling
 • Bewezen track record met erkende internationale standaard bedrijven met name in het Midden-Oosten operaties projecten
 • Een goed begrip van lokale verbintenissenrecht is handig
 • Als Operations Manager aansprakelijk u is voor de verwezenlijking van alle doelstellingen van het plan, alsmede opslag en werknemer prestaties bedrijfsbeheer
 • Om de activiteiten van de functie van operaties om ervoor te zorgen dat de operationele efficiëntie en klant servicenormen helemaal worden gehandhaafd keer
 • Bijhouden van controle toezicht houden op de vrachtwagens bijhouden om te zorgen voor de juiste levering van goederen op een tijdige manier en klanttevredenheid
 • Registreren en bewaken van het gebruik van de verrichtingen met het oog op een vlotte en tijdige leveringen van goederen
 • Interne regelmatige interactie met het vervoer te bieden up-date over de vorderingen tegen de strategische doelstellingen en verslag alle belangrijke kwesties
 • Regelmatige interactie met alle aanverwante afdelingen die betrokken zijn bij de operaties te bieden inzicht en begeleiding op het gebied van werk gerelateerde toezien op de voortgang van de operaties en kritieke problemen op te lossen
 • Regelmatige interacties met directe teamleden te beheren en controleren van de prestaties van de functie als leidraad en het dagelijks beheer
 • Externe derde aannemers overheidsinstanties
 • Plannen leidt en begeleidt de taken van de snelweg vluchtuitvoeringspersoneel
 • Werk wordt uitgevoerd onder de leiding van de directeur openbare werken
 • Hecht zijn goedkeuring aan de schema's ontwikkeld door toezichthouders en werkt met management om te communiceren en vul schema's en handvat uitzonderingen prioriteiten wanneer nodig
 • Overzichten van de lopende prestatieresultaten naar doelen
 • De corrigerende maatregelen neemt met toestemming escaleren indien nodig
 • Regisseert en houdt toezicht op de ontwikkeling van het jaarlijkse werkprogramma waarin de doelstellingen en de doelstellingen van de bouw en het onderhoud behoeften
 • Deelneemt aan dagelijkse per maandelijkse en jaarlijkse planningsproces voorkomend
 • Voert alle taken en verantwoordelijkheden in een tijdige en effectieve manier overeenstemming met gevestigde beleid om de algemene doelstellingen van dit standpunt
 • Projecten een gunstig beeld van het graafschap ter bevordering van haar doelen en doelstellingen en het bevorderen en het versterking van publieke erkenning en acceptatie van al zijn gebieden van inspanning
 • Voert andere taken en verantwoordelijkheden als vereiste of gewenste
 • Kennis van en het vermogen om een computer en de vereiste software te gebruiken
 • Analytische vaardigheden en statistische achtergrond
 • Uitstekende interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden
 • Vermogen om effectief te communiceren zowel mondeling als schriftelijk
 • Vermogen om te gaan met concrete en abstracte variabelen bij de uitwerking van de aanpak van belangrijke problemen
 • Mogelijkheid om te oefenen het arrest daadkracht en creativiteit vereist in kritieke en/of onverwachte situaties waarbij matig risico aan de organisatie
 • Coördineert en controleert de werkzaamheden van externe aannemers leveranciers en consultants als toegewezen
 • Succesvolle uitvoering van het werk vereist een uitgebreide achtergrond alsmede vaardigheid bij het coördineren van de departementale werk
 • Prioriteit en beoordelingen van de beschikbare middelen toegewezen en evalueert de service levering doet aanbevelingen voor verbetering en zorgt voor een maximale effectieve dienstverlening
 • Beheert en participeert in de ontwikkeling en het beheer van de divisie begroting houdt toezicht op de begroting voor de divisie
 • Biedt complexe personeel bijstand aan de openbare werken directeur bereidt en presenteert personeel verslagen en andere noodzakelijke correspondentie
 • Voert een aantal organisatorische studies onderzoeken en operationele studie beveelt aan wijzigingen in toegewezen programma's beleid en de procedures zo nodig
 • Coördinaten toegewezen diensten en activiteiten met die van andere divisies en de buiten agentschappen en organisaties
 • Monitoren wijzigingen in verordeningen en technologie die van invloed kan zijn op operaties implementeert beleid en procedurele wijzigingen na goedkeuring
 • Ontvangt onderzoekt en reageert op problemen en klachten op een professionele wijze identificeert en rapporteert bevindingen en noodzakelijke corrigerende maatregelen neemt
 • Reageert op bewerkingen onderhoud ENREPARATIE noodsituaties zoals vereist
 • Organisatie en management praktijken zoals toegepast op de analyse van de ontwikkeling en evaluatie van programma's beleid en operationele behoeften van de toegewezen afdeling
 • Algemene beginselen voor risicobeheer die zijn gerelateerd aan de functies van het toegewezen gebied
 • Veiligheidsbeginselen en praktijken van de toegewezen operationele werk
 • Bijhouden beginselen en procedures
 • Moderne kantoor praktijken methoden en computerapparatuur
 • Computertoepassingen met het werk verbonden
 • Woordenschat voor Engels gebruik grammatica spelling en interpunctie
 • Beheren en controleren van complexe projecten op tijd en binnen budget
 • Plan organiseren schema toewijzen beoordeling en evaluatie van het werk van het personeel
 • Evalueren en ontwikkelen van verbeteringen in de operaties procedures beleid of methoden
 • Onderzoek analyseren en evalueren van nieuwe methoden, procedures en technieken van de operatie
 • Voorbereiden van duidelijke en beknopte verslagen correspondentie beleid procedures en andere schriftelijke materialen
 • Analyseren interpreteren samenvatten en presenteren van administratieve en technische informatie en gegevens op een efficiënte manier
 • Vaststellen en handhaven van een verscheidenheid van indiening record houden- en volgsystemen
 • Organiseren en prioriteren van een verscheidenheid van projecten en meerdere taken op een doeltreffende en tijdige wijze organiseren eigen werk stel prioriteiten en deadlines te halen kritieke tijd
 • Gebruik tact initiatief voorzichtigheid en onafhankelijke oordeel binnen algemene beleidsrichtsnoeren procedurele en juridische
 • De Operations Manager moeten zitten kundig voor projecten waarbij gevoelige politieke of personeel milieukwesties kunnen beheren
 • De Manager van de operatie heeft volledige verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle verplichtingen van de overeenkomst tussen de klant en het bedrijf is voldaan
 • De Manager van de operatie leidt de overeenkomst om ervoor te zorgen dat het project is gepland ontworpen aangeschaft gebouwd en in dienst gesteld binnen de kwaliteit kost tijd en prestatiespecificaties overeengekomen met de klant
 • De operatie Manager vertegenwoordigt het bedrijf bij het omgaan met de klant en met andere organisaties, zoals sub consultants en overheidsinstellingen
 • Communiceren op regelmatige basis met alle partijen interne en externe door middel van face-to-face bijeenkomsten en andere middelen
 • Zorgen dat alle bedrijf s contractuele en wettelijke verplichtingen wordt voldaan aan de tevredenheid van de klant
 • Houd bedrijfsmanagement geadviseerd bij de vroegste gelegenheid van eventuele problemen met de Client s perceptie van de prestaties van het bedrijf-s
 • Organiseren en beheren van de toegewezen projectteam Voltooi met succes het project ervoor te zorgen dat alle leden van het projectteam volledig vertrouwd zijn met de doelstellingen van het project
 • Zorgen dat alle noodzakelijke PPE wordt verstrekt aan personeel
 • Handhaven van de records van site bezoeken door project team personeel
 • Verlenen van taakinstructies aan de designmanager en de leiders van de taak
 • Organiseren van project overzicht vergaderingen op regelmatige tijdstippen controleren van de kosten van de werkelijke voortgang om te voltooien identificeren van probleemgebieden en eens corrigerende maatregelen
 • Zorgen ervoor dat uitgaven en de uitvoering van manuren en kosten naar behoren worden gecontroleerd gecontroleerd en gerapporteerde bedrijfsmanagement en naar de Client zo nodig
 • Identificeren van negatieve trends die kunnen invloed hebben op het programma en/of kosten prognoses en noodzakelijke maatregelen te minimaliseren nemen
 • Vergadering de bedrijf s maandelijkse operationele evaluatie van het Project te rapporteren aan de algehele status van het project
 • Voorkomend geval bezoek het bouwterrein op gezette tijden te herzien eerste hand veiligheid werkelijk gemaakte vorderingen
 • Mogelijkheid om strategisch plan en coördinaat bewegingen gedurende de faciliteit
 • Sterke organisatorische en leiderschap vaardigheden voor een veelzijdige werkomgeving
 • Gebruik maken van een coaching begeleiding stijl leiderschap ter ondersteuning en ontwikkeling van de operationele teams
 • Huren trein ontwikkelen en begeleiden van management en frontlinie personeel bedrijf normen te voldoen en om de goede werking van de werf
 • Voldoen aan de doelstellingen van het bedrijf voor inkomsten generatie winstgevendheid en begroting normen werknemer retentie en klanttevredenheid
 • Verwerken van geëscaleerde issues, zo nodig
 • Richtlijnen voor het team met betrekking tot de taken en doelstellingen geven
 • Zorgt voor een veilige werkomgeving is vastgesteld en gehandhaafd
 • Track record van vergadering bedrijf operationele normen en de inkomsten doelen
 • Moet kunnen multi-taak in een snelle omgeving
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
 • Computer vaardigheid Microsoft Office producten databases
 • Track record voor doelstellingen binnen gevestigde tijdlijnen Preferred
 • Voorbereiden van contracten en onderhandelen revisies veranderingen of toevoegingen aan de contractuele overeenkomsten met architecten consultants klanten leveranciers en onderaannemers
 • Voorbereiding en indiening van de begroting schattingen voortgangsverslagen of kosten voor het bijhouden van verslagen
 • Interpreteren en verklaren van de plannen en contract voorwaarden aan administratief personeel werknemers en klanten die de eigenaar of de ontwikkelaar vertegenwoordigen
 • Plan organiseren of directe activiteiten betrokken met de bouw of onderhoud van structuren voorzieningen of systemen

Over groep samenwerking

Check ook

Site Inspector Job Beschrijving steekproef

Site Inspector Job Beschrijving voorbeeldsite inspecteurs opleggen bouwnormen en voorschriften van de code tijdens het controleren …