Strona główna / Administratora / Zgodność z przepisami analityk pracy opis próbki

Zgodność z przepisami analityk pracy opis próbki

OPIS STANOWISKA PRACY

Podstawowym obowiązkiem

 Pomoc z tworzenia i wdrażania zasad organizacyjnych standardów i

procedur do zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Pomocy przy rozwoju i utrzymania lokalnej standardowych procedur operacyjnych,

Obsługa wydajności bezpieczeństwa i wyższy poziom zgodności.

 Zapewniają doradztwo strategiczne i zalecenia do dyrektora lub wyznaczonej w odniesieniu do

najlepszych praktyk zasad zasad i przepisów.

 Przeprowadzać wewnętrzne kontrole i udzieli ustanowienia kontroli wewnętrznej, aby zapewnić

departamencie osiąga i utrzymuje zgodność rządu.

 Pomaga w rozwoju kompleksowe szkolenie planów a nadzorowanie okresowe

szkolenie dotyczące zgodności i edukacji dla działu.

 szkolenia i pomoc do różnych części departamentu, które poprawiają

standardowe procedury operacyjne i ogólnej zgodności.

 Monitorowanie zmian w przepisach obowiązujących oraz komunikacji kolejowej i pomóc w

Wdrożenie zmian w przepisach.

 Komunikacja i raport niezgodności problemy więc dyrektor lub osoba wyznaczona przez niego mogą dochodzić

standardów poprzez dyscyplinarne polityk w celu zapewnienia organizacji uzyskuje i przechowuje

zgodności rządowej.

 Monitorowanie i raportowanie niezgodności i łagodzenie potencjalnych zobowiązań, aby uniknąć kar

sankcje lub inne prawne kara.

 Zapewnienie badań i dochodzenia w kwestii zgodności w stosunku do kosztów obowiązkowego

kontrola operacyjna braków proceduralnych i bezpieczeństwo uwagę.

 Prowadzi i utrzymuje nadzór nad county formalnego i pozaformalnego konkurencyjnych ofert

procesy.

 Maintains odpowiedzialna za nadzór nad do zamówienia zakupu. 100 000 w Oracle purchasing

moduł do zapewnienia zgodności z hrabstwa zasady polityki i procedury.

 Może administrować county szeroki umów.

 Może uczestniczyć cotygodniowe spotkania planowania.

 Wykonuje inne obowiązki przypisane przez inspektora.

 szkolenia uczęszcza przypisany przez inspektora.

 Zawiera wyjaśnienie interpretacji i wiedzy wszystkich pracowników powiatu na udziela prawa

zasady regulacji zasad procedury i etyki.

 Rozwija i zawiera formalne i na- jeden trening do powiatu personel na dotacje polityki

procedur i najlepszych praktyk.

 Zapewnia analityczne ekspertyz technicznych i funkcjonalnych i pomocy administracyjnej

Dyrektor finansowy i zarządu biura komisarzy.

WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 Fizyczne mikrobiologicznych i bakteriologiczne analizy chemicznej wody.

 Zasad zapobiegania cofaniu się jakości wody i cofaniu urządzeń i ich

aplikacje.

 znajomość komputerów i praktyczną znajomość elektronicznego przetwarzania danych

nowoczesne biuro praktyk i procedur pewnej wiedzy na temat zasad i metod księgowania.

 prowadzenie i raport technik przygotowania.

 umiejętności interpersonalnych, taktu, cierpliwości i uprzejmości.

 umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej.

 Odpowiednie wykorzystanie angielski gramatyki pisowni znaków interpunkcyjnych i słownictwo.

 Zasad szkolenia i dostarczanie kierunku pracy.

 aspektów technicznych w zakresie specjalności.

 Użyć radionadajnika do komunikowania się z personelu w terenie

 Umiejętność interpretacji i stosowania prawa miasta stanowe i federalne kody rozporządzeń wykonawczych zasady działalności

i procedur odnoszących się do instalacji wody pitnej

 Badania analizy i zastosowania informacji technicznych dotyczących jakości wody i wody zaworem

operacje zapobiegawcze i opracowania procedur, które spełniają wymogi prawne

 Przygotować przegląd i sprawdzić specyfikacje zapewnienie zgodności i kompatybilności z

istniejących systemów i zastosowanie kodów specyfikacji standardów i praktyk

 Odczytu zrozumieć zastosować i przekazywania materiałów złożonych

 Ustanowić i utrzymywać skuteczne stosunki robocze z tych skontaktował się w trakcie

pracy

 komunikować się jasno i zwięźle zarówno ustnie jak i pisemnie

 Zrozumieć i przeprowadzić zarówno ustne jak i pisemne wskazówki

 dokładnie przeanalizować sytuacje i przyjąć kurs skutecznego działania

 Wykonywanie obliczeń matematycznych

 Zapewnienie pomocy technicznej do pracowników poza wykonawców i Administratorzy

 Monitorowanie potrzeb personelu materiałów i wyposażenia oraz Zalecenia dotyczące

Departamencie wydatków i przygotować propozycje związanym z budżetu

 Przygotowanie i utrzymanie różnych rekordów plików i raporty aktywności finansowej budżetu danych

Propozycje i przypisane działania

 komunikować się z administratorów personel agencji rządowych wykonawców i poza

koordynować działania organizacji wymiany informacji i rozwiązać problemy lub wątpliwości

O współpracy grupy

Sprawdź również

Opis stanowiska pracy specjalista odniesienia / Role / Obowiązki i odpowiedzialność próbki

Opis stanowiska pracy / Role / Duties and Responsibility Sample The Reference Librarian serves as acting

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *