Casa / Administrator / Referinţă a postului de Specialist / Roluri / Drepturi şi proba de responsabilitate

Referinţă a postului de Specialist / Roluri / Drepturi şi proba de responsabilitate

Descrierea postului / Roluri / Drepturi şi proba de responsabilitate

 • Bibliotecar de referinţă serveşte ca directorul interimar în absenţa directorului bibliotecii
 • Programa şi să furnizeze instrucţiuni de bibliotecă şi orientarea prin ateliere de prezentări de clasă şi instruire bazată pe web
 • Preda cursuri pe abilităţile de bibliotecă şi informaţii
 • Promovarea serviciilor bibliotecii şi resursele elevilor şi personalului prin informare monitoare multimedia şi prezentări
 • Obţine şi de a organiza datele statistice pentru a îndeplini instituţionale necesare de raportare
 • Proiectarea şi desfăşurarea serviciu evaluări şi expertize
 • Coordonează şi supraveghează publicarea de newsletter-ul bibliotecii
 • Dezvolta şi revizui Biblioteca politicile şi procedurile
 • Selectaţi materiale pentru Colectia dezvoltare în funcţie de nevoile specifice curriculum-ului şi va servi ca o bibliotecă de legătură cu alte Facultatea
 • Participa la bugetul de dezvoltare lungi- şi obiectivele pe termen scurt acorda scris de planificare strategică şi programul de evaluare şi raportare
 • Asigura asistenta în managementul catalogare şi bibliografice de materiale de bibliotecă în diverse formate
 • Oferim asistenta in selectarea, evaluarea si implementarea aplicaţiilor informatice electronice de resurse de baze de date şi alte sisteme de informare
 • Gestiona sistemul integrat de bibliotecă şi să menţină Biblioteca site-ul dezvolta şi de a gestiona toate resursele şi serviciile electronice ca legătură cu departamentul IT şi furnizori externi
 • Lucrăm îndeaproape cu personalul IT şi alte departamente în proiectarea modulelor de instruire inovatoare bazate pe web şi multimedia
 • Efectuează şi alte activităţi ca asociat
 • În curs de dezvoltare şi a aptitudinilor de informaţii care caută la Facultatea personalul şi studenţii
 • Cu ajutorul relevante Facultatea planuri şi coordonează resursele bibliotecii în raport cu noua clasă de învăţare
 • Selectarea şi recomandarea automate şi imprimare surse pentru achiziţionarea de biblioteca
 • Scris şi eliberarea procedurile pentru circularea colecţii de rezervă şi periodice generale de colectare şi pentru utilizarea de colecția de referinţă
 • Asistarea în selectarea, instruirea şi supravegherea lucrătorilor în cadrul departamentelor
 • Serveşte ca directorul interimar în absenţa directorului bibliotecii
 • Reprezentând biblioteca la stat locale adecvate sau întruniri naționale
 • Asistarea în activităţi de grant-scriere cu diverse Facultatea şi administratorii în funcţie de necesităţi
 • Dezvoltare şi evaluare a studentului, rezultatele învăţării
 • Profesionale de creştere şi moneda bibliotecari sunt necesare pentru a arăta exemple de activităţi care să demonstreze un model de academice şi profesionale sau tehnice actualizarea sau moneda
 • Respectă termenele limită şi obiective de timp
 • Echipament de materiale de instruire comenzi şi manuale cu suficient timpii de plumb
 • Asistă în curs de funcţii de personal
 • Oferă asistenţă şi ajutor pentru alte bibliotecari cu normă întreagă şi cu fracţiune de normă sau noi
 • Coordoneaza planurile şi activităţile cu alţii
 • Furnizează informaţii pentru dezvoltarea de bugetele departamentale
 • Cheltuielile de monitoare pentru a menţine în limitele bugetului autorizat creditele de cheltuieli
 • Exerciţii de judecată bună în utilizarea şi/sau management de facilităţi echipamente şi consumabile
 • Participă la întâlnirile atribuite aşa cum a solicitat
 • Participă echipe de proiect special sau comitete ad-hoc
 • Interesul şi cunoştinţe de utilizare a tehnologiei în serviciile de informaţii livrare şi biblioteca

Despre grupul de colaborare

Verifica, de asemenea

Site-ul Inspector Job Descriere eşantion

Inspectorii de Inspector Job Descriere Sample site-ului site-ul impune construirea standardelor şi reglementărilor codului în timp ce verificarea …