Hem / Kundservice / Transit operationer tränare arbetsbeskrivning / Roller / Arbetsuppgifter och ansvar prov

Transit operationer tränare arbetsbeskrivning / Roller / Arbetsuppgifter och ansvar prov

 • Att tilldela arbete ansvarar för att tillhandahålla kollektivtrafik tjänster inom departementet transitering och utföra en tekniska uppgifter i förhållande till tilldelade område av ansvar
 • Tilldela och samordna arbetet i bussoperatörer ansvarar för att tillhandahålla kollektivtrafik tjänster inom departementet Transit
 • Förbered schema och tilldela dagliga arbetsuppgifter och rutter förbereda block ark köra styrelser statusrapporter och samtalslistor
 • Upprätthålla anställd tidrapporter fordon fördelning och köra uppdrag
 • Rotera mellan överföring Center och Transit byrån som behövs för att utföra tilldelade uppgifter
 • Stor kunskap om operativa egenskaper av passagerar bussar
 • Stor kunskap om accepterade metoder och tekniker för säker körning med särskild tonvikt på passagerare som bär fordon
 • Stor kunskap om undervisning och utbildning tekniker metoder och förfaranden
 • Skicklighet i användningen av läromedel och utrustning
 • Förmåga att undervisa utveckla planen genomföra och förvalta träningsprogram
 • Förmåga att använda dator för ordbehandling och analytiska uppgifter
 • Förmåga att effektivt kommunicera både muntligt och skriftligt
 • Förmåga att reagera snabbt och lugnt i nödsituationer och fatta sunda beslut
 • Förmåga att föra register och utarbeta nödvändiga rapporter
 • Förmåga att arbeta effektivt med medarbetare och allmänheten
 • Utvecklar och genomför årliga uppdaterare träningsprogram för all personal inom transiteringar att förbättra kundservice och minska ansvar transit operatörer kund service företrädare trafikledare och handledare
 • Övervakar tillämpliga lagar och förordningar och gör politiska rekommendationer
 • Råder Transit Operations Manager på planer projekt funktioner och genomförandet av etableringen
 • Identifierar säkerhet områden av oro utvärderar olyckor och gemenskapens rapporter
 • Innehåller analys tillsammans med orsak och en handlingsplan att förebygga olyckor och förbättra kundservicen
 • Utvärderar prestanda av transitering operatör praktikanter och ger rekommendationer till Transit Operations Manager om huruvida en praktikant har förmågan att vara en framgångsrik Transit operatör
 • Upprätthåller register och utvecklar rapporter utför insamling och statistisk analys genom att använda en dator och gör rekommendationer om utbildning prestanda
 • Visar utmärkt interpersonell skriftlig och muntlig kommunikation

Om samverkansgruppen

Kontrollera också

Socionom jobb Beskrivning prov

Socialarbetare är pålitlig för att hjälpa individer, familjer, och grupper av människor att hantera med …