Hem / Administratör / Administrativ personal jobb Beskrivning prov

Administrativ personal jobb Beskrivning prov

 

ARBETSANSVAR

 behovet är att hjälper anställda att uppfylla uppdraget att institutionen genom att koppla samman människor och

resurser.

 Personal Utvecklingsdirektören efterlevnad kommer att ansvara för utveckling av partnerskap

med en mängd olika län byråns avdelningar som Human Resource Services och inre

Revision.

 Demonstrates förmåga att använda relevanta uppgifter och enskilda dom att avgöra

om händelser eller processer uppfyller lagar förordningar och eller politiska standarder.

 Står vid beslut som är av organisationen s intresse även om de är impopulära.

 Tar snabba åtgärder i fall av oprofessionellt eller oetiskt beteende.

 Demonstrates engagemang för kontinuerligt lärande och håller jämna steg med nya utveckling i

egna ockupation yrke.

 Ledarskap ger ledarskap och vägledning till programmet team till enheten uppnå

företagsinitiativ och framgång.

 Utvecklar mönster och genomför programmet mål projekt budgetar bemanningsbehov

och utvärderingsmetoder.

 Bidrar till inlärning av kollegor och underordnade.

 Delegerar den lämpliga ansvar ansvar och beslutsfattande myndigheten.

 Relation BuildingEstablishes och underhåller produktiva partnerskap genom att få förtroende och

respektera.

 Ger en miljö där andra kan tala och agera utan rädsla för återverkning.

 Hanterar på ett medvetet och förutsägbart sätt.

 Behandlar känslig eller konfidentiell information på lämpligt sätt.

 Mänskliga kapital ManagementBuilds och hanterar arbetskraft utifrån organisationens mål

budget övervägande och bemanning behov.

 Ser anställda rekryteras lämpligt valda bedömas och belönas.

 Tar åtgärder för att åtgärda prestandaproblem.

 Visar förmåga att effektivt hantera en mängd olika arbetssituationer.

 Tar intresset för nya idéer och nya sätt att göra saker är inte bunden av nuvarande tänkande eller

traditionella metoder.

 Genererar och kommunicerar brett och övertygande organisatoriska riktningen inspirera andra till

fullfölja den samma riktningen.

 AccountabilityHolds själv och andra ansvariga för mätbara hög kvalitet tid och kostnad

effektiva resultat.

 Fastställa målen anger priories och delegater arbeta.

 Analyserar information och använder logik för att hantera arbetsrelaterade frågor och problem.

 Demonstrates persistens när de ställs inför svåra problem eller utmaningar återstår lugn i

stressiga situationer.

 Fungerar i enlighet med organisationens regler och.

 Dom beslut MakingConfidently utövar oberoende dom i avsaknad av

prioritet eller etablerade arbete med protokoll.

 Demonstrates förmåga att använda relevanta uppgifter och enskilda dom att avgöra

om händelser eller processer uppfyller lagar förordningar och eller politiska standarder.

 Effektiv kommunikation effektivt talar och skriver klart och koncist att uttrycka

tankar och idéer.

 skapar professionellt och taktfullt en miljö där idéer kan delas med andra.

 talar tryggt till hög nivå tjänstemän och koncernledning.

 Kunna artikulera komplexa tekniska begrepp och system på ett sätt som kan vara klart

förstås över varje avdelning och byrån arbetskraft.

 Demonstrates förmåga att anpassa språket tonar stil och format att matcha publiken.

 Lyssnar till andra korrekt tolkar meddelanden från andra och svarar på rätt sätt.

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

 Omfattande kunskap av federala och statliga konstitutionella lagen lagstadgade lag och domstol fallet

prejudikat.

 Allmän kunskap om domstolen administration och office management policies och rutiner.

 Kunskap om logiska rättsliga satser sin ansökan till överordnade rättsregler om rättsliga

tolkning och lagstadgade tolkning.

 Skickliga organisera planering och prioritera eget arbete prioriteringar behöver och projekt.

 Skickliga bedriver juridisk forskning och tillämpning och tolkning av rättsliga begrepp

principer och rättsliga satser till detaljerna i enskilda fall.

 Skickliga i användningen av juridiska forskningsresurser och programvara.

 ordbehandling och andra skrivbordsprogram program.

 Skickliga vid utformningen av skrift och utarbeta rättsliga yttranden i en tydlig koncis och sammanhängande

sätt i enlighet med kraven i domstolen.

 Skickliga tillämpningen av rättsliga principer regler begrepp prejudikat och ärenden att ta itu med

enskilda fall och juridiska problem frågor.

 Skickliga i presentera och kommunicera kontroversiella eller komplexa ämnen i en effektiv och

övertygande sätt i offentliga presentationer och tal chefer domstolar styrelser domare eller

utskott.

Om samverkansgruppen

Kontrollera också

Referens Specialist arbetsbeskrivning / Roller / Arbetsuppgifter och ansvar prov

Job Description / Roller / Arbetsuppgifter och ansvar prov The Reference Librarian fungerar som agerar …

Lämna svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *