Hem / Administratör / Regelefterlevnad analytiker jobb Beskrivning prov

Regelefterlevnad analytiker jobb Beskrivning prov

JOB DESCRIPTION

Grundläggande arbetsansvar

 Hjälp med skapandet och genomförandet av organisationsprofiler normer och

förfaranden för att uppfylla gällande föreskrifter.

 Hjälp med utveckling och underhåll av lokala vanliga operativa rutiner som

stödja effektiv säkerhet och en högre nivå överensstämmelse.

 Ge strategiska råd och rekommendationer till direktören eller utsedda när det gäller den

regler för principer för bästa praxis och regler.

 Genomföra interna recensioner och hjälpa till med upprättande av interna kontroller se till den

Institutionen uppnår och upprätthåller regeringen överensstämmelse.

 Hjälpa till med utvecklingen av omfattande utbildningsplaner samtidigt övervaka periodiska

efterlevnad och utbildning för avdelningen.

 Ge utbildning och stöd till olika avsnitt i departementet som förbättrar

standardrutiner och att.

 Övervaka tillämpliga regeländringar och kommunicera tåg och hjälpa till med den

genomförandet av regeländringar.

 Kommunicera och rapportera bristande problem så direktör eller utsedda kan genomdriva

standarder genom disciplinära strategier för att säkerställa att organisationen uppnår och underhåller

regeringen att.

 Övervaka och rapportera avsteg och mildra eventuella skulder för att undvika straff

sanktioner eller andra rättsliga straff.

 Ge forskning och utredning av efterlevnaden frågor i förhållande till bemyndigade kostnader

operativa kontroller förfarandemässiga brister och säkerhet beaktas.

 Bedriver och har tillsyn över county formella och icke-formella anbudstävling

processer.

 Upprätthåller tillsyn ansvar för inköpsorder upp till 100 000 i Oracle köper

modul för att säkerställa överensstämmelse med county regler och procedurer.

 Kan administrera county stort kontrakt.

 Får delta i veckovisa planeringsmöten.

 Utför andra uppgifter som den åläggs av handledare.

 Deltar träningar som tilldelats av handledare.

 Ger tolkningen förtydligas och teknisk expertis för att all county personal på beviljar lagar

regler förordningar politik förfaranden och etik.

 Utvecklar och tillhandahåller formella och på-på- en till county personal på utbildningsbidrag politik

bästa metoder.

 Ger analytiska tekniska och funktionella expertis och administrativt bistånd till den

Chief Financial Officer och styrelse kommissionärer Office.

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

 Fysisk kemiska mikrobiologiska och bakteriologisk analys av vatten.

 Principerna för vatten kvalitet återflödet förebyggande och vilka typer av återflödet enheter och deras

program.

 kunskaper om datorer och elektronisk databehandling kunskaper om

moderna kontor praxis och förfaranden viss kunskap om redovisningsprinciper och praxis.

 registrering och rapport tekniker beredning.

 Social kompetens med hjälp av takt tålamod och artighet.

 Muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter.

 Rätt engelska användningen grammatik stavning skiljetecken och ordförråd.

 Principerna för utbildning och som ger arbete riktning.

 Tekniska aspekter av specialområde.

 Använder en två-vägs radio för att kommunicera med fältet personal

 Förmåga att tolka och tillämpa stad stat och federal lag koder förrättningar föreskrifter regler

och förfaranden som rör bruksvatten

 Forskning analysera och tillämpa tekniska information om vattenkvalitet och vatten returflöde

förebyggande verksamhet och utveckla förfaranden som uppfyller rättsliga krav

 Förbereda granska och inspektera specifikationer för att säkerställa efterlevnad och kompatibilitet med

nuvarande system och tillämpliga koder standarder specifikationer och praxis

 Läs förstå tillämpas och kommunicera komplexa material

 Upprätta och upprätthålla effektiva arbetsrelationer med som har kontaktats under kursen

av arbete

 Kommunicera klart och koncist både muntligt och skriftligt

 Förstå och utföra både muntlig och skriftlig vägbeskrivning

 Analysera korrekt situationer och anta en effektiv handlingsväg

 Utföra matematiska beräkningar

 Ge tekniskt stöd till personal utanför entreprenörer och administratörer

 Övervaka personal material och utrustning behov och ge rekommendationer beträffande

Institutionen expenditures och förbereda relaterade budgetförslag

 Förbereda och upprätthålla en mängd poster-filer och rapporterar finansiell verksamhet budgetdata

förslag och tilldelade aktiviteter

 Kommunicera med administratörer personal statliga organ entreprenörer och utanför

organisationer att utbyta information samordna aktiviteter och lösa frågor eller funderingar

Om samverkansgruppen

Kontrollera också

Referens Specialist arbetsbeskrivning / Roller / Arbetsuppgifter och ansvar prov

Job Description / Roller / Arbetsuppgifter och ansvar prov The Reference Librarian fungerar som agerar …

Lämna svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *