บ้าน / Command And Control Center Officers Job Description / ฟังก์ชันและหน้าที่แม่

Command And Control Center Officers Job Description / ฟังก์ชันและหน้าที่แม่

Manage communications, recognition, and guns systemsfunctioning needed for preventing air, พื้นดิน. Duties include controlling critical interaction links between air, กองทัพเรือ, and soil allows; formulating and implementing emergency options regarding pure and wartime mishaps; co-ordinating disaster response clubs and agencies; checking command center data and dependence on high level army and authorities reporting; managing the operation of security and discovery systems; giving complex information and suggestions about functions and functional preparedness; and leading function of tools targeting, firing, and release pc systems.

ข้อกำหนดเบื้องต้นทักษะอาชีพ

เกี่ยวกับ กลุ่มทำงานร่วมกัน

ตรวจสอบยัง

ตัวแทนขาย, ลักษณะงานบริการทางการเงิน / ตัวอย่างของภาระผูกพันและฟังก์ชัน

ส่งเสริมบริการทางการเงิน, เช่นเช่นจำนอง, เลวี, และคำแนะนำการลงทุนให้กับผู้บริโภคของธนาคาร …

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ทำเครื่องหมายฟิลด์ที่จำเป็น *