บ้าน / คำอธิบายงานสึกหรอ / บทบาทและหน้าที่อย่าง

คำอธิบายงานสึกหรอ / บทบาทและหน้าที่อย่าง

การตั้งค่า และดำเนินการหลายหน่วยต่าง ๆ วิธีการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วน. มีผู้ผลิตเครื่องมือความแม่นยำที่สาน, เปลี่ยนแปลง, หรือคืนค่าอุปกรณ์ที่มีอยู่จริง. ยังสามารถปั้น และดัดแปลงชิ้นส่วนเพื่อทำการคืนค่าเครื่องมืออุปกรณ์ หรือรักษารูปแบบการผลิต, นำความรู้ของการรักษา, และด้าน, คณิตศาสตร์, material attributes, รูปแบบ.

ต้องการทักษะงาน
 • Appliance components to specs, employing unit instruments, for example lathes shapers .
 • คำนวณ, ตรวจสอบ, or check completed units to check regarding disorders and guarantee conformance to specs, utilizing accurate tools, such as for instance micrometers.
 • Format and secure keeping components, lowering instruments, contraptions, ฟิตติ้ง, or products onto machines.
 • Monitor speed and the nourish of devices throughout the machining procedure.
 • กำหนด, วัด, and indicate material inventory to show keeping slashes.
 • Verify function bits to ensure they’re precisely lubricated or cooled.
 • Function tools to verify functional efficiency.
 • Install fixed pieces or install new gear.
 • Plan computers or automated devices, such as numerically controlled equipment methods.
 • Consult with manufacturing employees, or anatomist, supervisory to switch technological info.
 • Dismantle devices or equipment, using handtools or strength resources to look at pieces for disorders wherever required and change areas that are malfunctioning.
 • Healthy and construct elements to generate or fix machine methods.
 • Put up or work metalworking, ประสาน – treating or cutting equipment.
 • Dump scrap or waste material in accordance with firm procedures and environmental polices.
 • Distinct refuse spend and associated products regarding recycling, re-use, or discretion.
 • Determine sizes or tolerances, applying equipment such as micrometers.
 • วางในสถานที่, ปรับเปลี่ยน, or run fundamental or specific unit tools used-to accomplish precision machining procedures.
 • Sustain unit methods in proper working situation.
 • Examine Template areas, การออกแบบ, ภาพร่าง, or engineering details to ascertain strategies or series of procedures needed seriously to fabricate products.
 • Detect machine-tool failures to ascertain requirement for repairs or changes.
 • Evaluate machining treatments and suggest changes or improvements for enhanced effectiveness or customization.
 • Suggest clients in regards to the components used for products that are completed.
 • Build work techniques regarding fabricating products that are architectural that are new, using a variety of machines that are metalworking.
 • Help metalworking initiatives through testing, and assembly, การประเมินผล, employing understanding of steel houses, machine capabilities and math from arranging and fabrication.
 • Confer with manage coders that are numerical make sure and to test that devices or new plans can function correctly and that productivity can satisfy requirements.
 • Style features, tooling, or fresh pieces to meet with unique design requires.
 • Prepare performing blueprints for that representation of merchandise look.
 • Install experimental areas including gas methods, wiring that is power, lubrication , or batteries into machines or mechanisms.
 • Exam fresh versions under simulated functioning situations for functions such as for instance progress or feasibility of design.

ต้องการงานประจำอาชีพ
 • Reading Comprehension-Knowing created content and sentences in work-related docs.
 • Active-Listening-Giving complete attention to what other-people are currently saying, มีเวลาในการเข้าใจจุดที่ถูกสร้างขึ้น, สอบถามปัญหาว่าถูกต้อง, และไม่เคยผิดเวลา.
 • Publishing-Communicating efficiently in writing as appropriate for the requirements of the crowd.
 • สนทนาพูดกับคนอื่นในการถ่ายทอดข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง.
 • Arithmetic-Utilizing arithmetic to fix issues.
 • Science-Employing techniques and scientific policies to solve issues.
 • Thinking that is critical-Using judgement and reasoning to spot the advantages and flaws of methods, ideas or alternative solutions to problems.
 • Active-Learning-Comprehending the significance of details that is new for both current and upcoming problem-solving decision-making and.
 • Learning Methods-Applying and picking training/tutorial approaches and procedures befitting the situation coaching or when learning things that are new.
 • Monitoring-MonitoringPEREvaluating efficiency of different persons, ตัวเอง, or corporations to create changes or take corrective action.
 • สังคมลางตระหนักว่าผู้อื่น’ responses and knowing while they do why they respond.
 • เปลี่ยนประสานงานการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการ othersI.
 • Persuasion-Convincing others to alter conduct or their heads.
 • Arbitration-Getting others jointly and attempting to reconcile variations.
 • HOWTO สอนสอนผู้อื่นให้ย้าย.
 • บริษัทวางแนวกำลังมองหากลยุทธ์เพื่อช่วยให้บุคคล.
 • Advanced Problem Solving-Determining advanced issues and critiquing details that is relevant to build up and evaluate selections and implement remedies.
 • Operations Research-Analyzing product prerequisites and needs to make a layout.
 • Technology Design-Engineering to serve user and changing tools or producing requires.
 • Equipment Selection-Identifying the kind of equipment and tools had a need to perform a work.
 • โปรแกรมติดตั้งเพิ่ม, รุ่น, สายไฟ, หรือผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองข้อกำหนด.
 • Programming-Publishing computer programs for numerous uses.
 • Function Monitoring-Observing knobs, การทดสอบ, or different signs to be sure a machine is working appropriately.
 • Procedure and Manage-Handling operations of equipment or systems.
 • Maintenance-Executing servicing that is routine on equipment and identifying when.
 • Troubleshooting-Deciding reasons for mistakes that are operating and selecting what to do about this.
 • Repairing-Repairing products or techniques using the desired methods.
 • Quality-Control Examination-Conducting inspections and exams of items, โซลูชั่น, หรือเทคนิคในการวัดคุณภาพหรือประสิทธิภาพ.
 • Wisdom and Decision Making-Thinking about benefits and the relative costs of likely measures to choose the best suited one.
 • Systems Analysis-Determining how a program should function and the way alterations in situations, การดำเนินงาน, and also the atmosphere will impact effects.
 • Systems Evaluation-Identifying actions or signs of performance along with the actions needed seriously to strengthen or appropriate efficiency, ไปตามเป้าหมายของอุปกรณ์.
 • ช่วงเวลาของตัวเองการจัดการ Timemanagement oneis.
 • Administration of Financial Resources-Deciding how money will soon be invested to obtain the work performed, และจัดทำบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนเหล่านี้.
 • Management of Content Means-Seeing and obtaining to the correct utilization of facilities, อุปกรณ์, และส่วนประกอบที่จำเป็นในการทำงานเฉพาะ.
 • Supervision of Personnel Resources-Aiming folks as they, การรับ, และดำเนินการผลักดัน, pinpointing the most effective people for that task.
ความต้องการการฝึกอบรม ความต้องการความรู้
 • ระดับมัธยม (หรือ GED หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่ามัธยม)
 • เชื่อมโยง ’ มหาบัณฑิต (หรืออื่น ๆ สองปี)
 • ผ่าน 2 ปี, ไม่เกินและรวมถึง 4 ปี
คุณสมบัติทักษะของหน่วยงาน
 • ความสำเร็จ/ทำงาน – 90.81%
 • ความเพียร – 92.25%
 • ความคิดริเริ่ม – 94.10%
 • การบริหารจัดการ – 86.61%
 • ความช่วยเหลือ – 91.97%
 • กังวลเกี่ยวกับผู้อื่น – 90.31%
 • ตำแหน่งทางวัฒนธรรม – 85.57%
 • ควบคุมตนเอง – 89.59%
 • ขีดจำกัดความดัน – 86.49%
 • VersatilityORVersatility – 92.80%
 • ความมั่นคง – 93.10%
 • เน้นรายละเอียด – 94.19%
 • ความสมบูรณ์ของ – 92.06%
 • ลิเบอร์ตี้ – 92.05%
 • พัฒนา – 90.51%
 • คิด – 89.44%

เกี่ยวกับ กลุ่มทำงานร่วมกัน

ตรวจสอบยัง

ตัวแทนขาย, ลักษณะงานบริการทางการเงิน / ตัวอย่างของภาระผูกพันและฟังก์ชัน

ส่งเสริมบริการทางการเงิน, เช่นเช่นจำนอง, เลวี, และคำแนะนำการลงทุนให้กับผู้บริโภคของธนาคาร …

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ทำเครื่องหมายฟิลด์ที่จำเป็น *