บ้าน / ขาดประสิทธิภาพและบรรจุภัณฑ์, รายละเอียดงานมือ / ตัวอย่างหน้าที่และการมอบหมาย

ขาดประสิทธิภาพและบรรจุภัณฑ์, รายละเอียดงานมือ / ตัวอย่างหน้าที่และการมอบหมาย

แพคเกจ หรือเสนอหลากหลายของสินค้าและทรัพยากรของตัวเอง.

คุณสมบัติทักษะอาชีพ
 • กองผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมการจัดการและ.
 • ภาชนะที่สะอาด, ทรัพยากร, มี, หรือทำงานภูมิภาค, ใช้ทำความสะอาดทางเลือกและ handtools.
 • บ่งชี้ และชื่อหม้อ, แพคเกจแท็ก, หรือสินค้า, ใช้เครื่องมือทำเครื่องหมาย.
 • ประเมิน, พิจารณา, และอาศัยวัสดุและสินค้า.
 • วิเคราะห์ และตรวจสอบวัสดุหม้อ, และรายการสินค้าให้แน่ใจว่าความต้องการที่จะประสบความสำเร็จ.
 • แฟ้มงานนำเสนอ, สินค้า, และข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกชนิดและข้อมูลซื้อ.
 • กำจัดส่วนประกอบ, วางเหล่านี้ หรือ ในพื้นที่เฉพาะเช่นท่าเปิดตัวสินค้าหรือสินค้าชำรุด หรือเสร็จสิ้น.
 • ปิดภาชนะหรืออุปกรณ์, ใช้เล็บ, สกรูน๊อต, กาว, และเครื่องมือ.
 • ลัง, แบรนด์, และกระดาษแผ่น, สร้าง, และกระถางต้นไม้, ใช้เครื่องมือมือ.
 • นำข้อเสนอการ clientsA ยนต์.
 • พื้นที่หรือเติมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ลงในช่อง, ใช้อุปกรณ์และ handtools, หรือภาชนะเติมจากพวยหรือปล่อง.
 • ทรัพยากร, โอนย้าย, และรูปแบบผลิตภัณฑ์, บรรลุ, ภาชนะบรรจุ, และการซื้อ, ใช้เครื่องมือมือ.

อาชีพงานประจำคุณสมบัติ
 • อ่านจับใจความเข้าใจประโยคและเตรียมเนื้อหาในเอกสารที่เกี่ยวกับงาน.
 • ใช้งานอยู่การฟังการนำเสนอสมบูรณ์ตระหนักถึงสิ่งที่คนอื่นกำลังพูด, มีเวลาและพลังงานตระหนักในสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น, ถามคำถามตามความเหมาะสม, แทนที่จะหลงใหลในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม.
 • ในการเขียนเขียนไม่เป็นไม่เหมาะสมสำหรับความต้องการของฝูงชนพูดคุยเรียบร้อยแล้ว.
 • พูดคุยที่ผู้อื่นพูดถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย.
 • คณิตศาสตร์ที่ใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา.
 • ใช้วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาและแนวทางการรักษาเพื่อแก้ปัญหา.
 • สำคัญคิดใช้เหตุผลและใช้เหตุผลการรับรู้ความสามารถและข้อบกพร่องของวิธี, ประเด็นหรือทางเลือกในการเยียวยาปัญหา.
 • งานการเรียนรู้-ความรู้ผลกระทบของข้อมูลที่ใหม่ล่าสุด และกำลังจะแก้ปัญหาการตัดสินใจ และ.
 • เรียนรู้วิธีการเบิกสินค้าและการเลือกใช้แนะนำสอนวิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมกับปัญหาเมื่อทำความเข้าใจ หรือสอนรายการใหม่.
 • ประสิทธิภาพการตรวจสอบตรวจสอบ/การพิจารณาของผู้อื่น, ตัวคุณเอง, หรือองค์กรเพื่อสร้างความก้าวหน้า หรือพิจารณาแก้ไขตามขั้นตอน.
 • สังคมรู้ลาง othersI ปฏิกิริยาและทำไมพวกเขาทำงาน เพราะพวกเขาทำความรู้.
 • ดัดแปลงการควบคุมการดำเนินการสัมพันธ์กับผู้อื่น’ กิจกรรม.
 • การตลาดของแท้ให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือหัวคนอื่น.
 • สนทนานำผู้อื่นและต้องการความแตกต่าง.
 • การเรียนการสอนให้ความรู้แก่คนอื่น ๆ วิธีการบางอย่าง.
 • บริการแนวแน่นอนพยายามค้นหาวิธีการเปิดใช้งานคน.
 • ซับซ้อนปัญหาแก้ไขการกำหนดความซับซ้อนความยากลำบากและการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในการผลิต และพิจารณาทางเลือกอื่น และใช้ตัวเลือก.
 • ขั้นตอนการวิจัยตรวจสอบโซลูชัน specification และให้เค้าโครง.
 • ต้องใช้เทคโนโลยีการออกแบบวิศวกรรมเพื่อให้ผู้ใช้ และอุปกรณ์ในการจัด หรือสร้าง.
 • การตัดสินใจเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์เกียร์ ’ s ชนิดที่จำเป็นในการดำเนินงานอย่างจริงจัง.
 • การติดตั้งการติดตั้งเครื่องมือ, รุ่น, เดินสาย, หรือแพ็คเกจเพื่อตอบสนองคุณลักษณะ.
 • ผลิตพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับฟังก์ชันต่าง ๆ.
 • ปุ่มดูการตรวจสอบการดำเนินงาน, ตัวชี้วัด, หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีการดำเนินงานอย่างเหมาะสม.
 • ฟังก์ชันและฟังก์ชันที่ป้องกันการจับของอุปกรณ์หรือโปรแกรม.
 • อุปกรณ์การบำรุงรักษาการดำเนินการให้บริการที่ประจำบนผลิตภัณฑ์และระบุเมื่อ.
 • ตัดสินใจแก้ไขปัญหาปัจจัยเบื้องหลังการทำงานผิดพลาด และเลือกวิธีการดำเนินการใด ๆ ของมัน.
 • ซ่อมแซมแก้ไขวิธีการหรืออุปกรณ์ที่ใช้อุปกรณ์ที่เป็นที่ต้องการ.
 • ตรวจสอบคุณภาพการควบคุมวิจัยและการประเมินของสินค้า, บริการ, หรือกระบวนการคุณภาพหรือประสิทธิภาพของผู้พิพากษา.
 • คำพิพากษาและ Decisionmaking-กับพิจารณาจ่ายทั่วไปและข้อดีของขั้นตอนที่มีศักยภาพเหมาะสมสุด.
 • การวิเคราะห์ระบบระบุต้องดำเนินการเรียงลำดับสิ่งของเทคนิคและวิธีการแก้ไขในการดำเนินธุรกิจ, ปัญหา, และบรรยากาศอาจส่งผลต่อผลลัพธ์.
 • ขั้นตอนวิธีแยกแยะประเมินหรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบ และสัมพันธ์ กับวัตถุประสงค์ของระบบขวาหรือมาตรการจำเป็นอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน.
 • Timemanagement การจัดการอื่น ๆ’ ระยะเวลา และระยะเวลาส่วนตัว oneis.
 • การจัดการทรัพยากรทางการเงินกำหนดว่ารายได้จะต้องสงสัยถูกใช้เพื่อของานทำ, และการขายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้.
 • การดำเนินการของประสบวิธีผลิตภัณฑ์และได้รับต่อการใช้งานที่เหมาะสมของบริการ, ผลิตภัณฑ์, และทรัพยากรที่จำเป็นอย่างจริงจังในการทำงานเฉพาะ.
 • การดำเนินงานของผู้กำกับพนักงานทรัพยากรบุคคลเนื่องจากพวกเขา, พัฒนา, และกระตุ้นดำเนินการ, ระบุคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับอาชีพของคุณ.
คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ความต้องการ
 • ระดับมัธยม (หรือ GED หรืออาวุโสโรงเรียนรับรองเทียบเท่า)
 • น้อย-กว่าโรงเรียนระดับสูงขึ้น
 • บางโปรแกรมวิทยาลัย
 • ไม่มี
ข้อกำหนดเบื้องต้นทักษะหน่วยงาน
 • AccomplishmentANDAttempt – 88.38%
 • ความมุ่งมั่น – 88.86%
 • โครงการ – 86.11%
 • ควบคุม – 87.86%
 • ความช่วยเหลือ – 90.79%
 • กังวลเกี่ยวกับผู้อื่น – 88.65%
 • ตำแหน่งทางสังคม – 90.22%
 • ควบคุมตนเอง – 88.64%
 • ขีดจำกัดความเครียด – 87.83%
 • CustomizationANDVersatility – 87.81%
 • ความน่าเชื่อถือ – 92.61%
 • ใส่ใจในรายละเอียด – 87.65%
 • ความสมบูรณ์ของ – 90.39%
 • เสรีภาพ – 91.19%
 • ประดิษฐ์ – 86.00%
 • คิด – 84.70%

เกี่ยวกับ กลุ่มทำงานร่วมกัน

ตรวจสอบยัง

ตัวแทนขาย, ลักษณะงานบริการทางการเงิน / ตัวอย่างของภาระผูกพันและฟังก์ชัน

ส่งเสริมบริการทางการเงิน, เช่นเช่นจำนอง, เลวี, และคำแนะนำการลงทุนให้กับผู้บริโภคของธนาคาร …

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ทำเครื่องหมายฟิลด์ที่จำเป็น *