บ้าน / การขายและงานที่เกี่ยวข้อง, รายละเอียดงานอื่น ๆ ทั้งหมด / หน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง

การขายและงานที่เกี่ยวข้อง, รายละเอียดงานอื่น ๆ ทั้งหมด / หน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง

พนักงานขาย และที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่อย่างอิสระ.

ข้อกำหนดเบื้องต้นทักษะอาชีพ

เกี่ยวกับ กลุ่มทำงานร่วมกัน

ตรวจสอบยัง

ตัวแทนขาย, ลักษณะงานบริการทางการเงิน / ตัวอย่างของภาระผูกพันและฟังก์ชัน

ส่งเสริมบริการทางการเงิน, เช่นเช่นจำนอง, เลวี, และคำแนะนำการลงทุนให้กับผู้บริโภคของธนาคาร …

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ทำเครื่องหมายฟิลด์ที่จำเป็น *