Trang chủ / Người quản trị / Mô tả công việc quản lý hoạt động / Vai trò và trách nhiệm mẫu

Mô tả công việc quản lý hoạt động / Vai trò và trách nhiệm mẫu

 • Quản lý khối lượng công việc và nhân sự dự đoán trên cơ sở hàng ngày lượt hàng tháng hàng quý và hàng năm cho các nhóm làm việc trong các đơn vị hoạt động lộ tỉnh công trình công cộng
 • Cung cấp lực lượng lao động quản lý lập kế hoạch và yêu cầu cho việc đỉnh núi và thung lũng cân bằng tải
 • Làm cho điều chỉnh và khuyến nghị để lập kế hoạch tối đa hoá dịch vụ và chất lượng và đạt được tuân thủ lịch trình năng suất các sự hài lòng của khách hàng và các mục tiêu kinh tế
 • Phát triển và cập nhật các dự án đăng ký
 • Xem xét và nghiên cứu các dự án bản vẽ đặc tả hợp đồng BOQ mục
 • Thực hiện đúng điều khoản hợp đồng và các điều kiện của dự án
 • Tiến hành đánh giá chất lượng hiệu quả và năng suất trong tất cả các dự án
 • Phát triển và thiết lập các chính sách thu mua quy trình thủ tục và các tiêu chuẩn hiệu suất
 • Phát triển các kế hoạch kinh doanh hàng năm và ngân sách cho các chức năng
 • Quản lý hoạt động sẽ phải tham dự các cuộc họp với các chuyên gia tư vấn thầu phụ và nhà thầu chính khách hàng
 • Thực hiện công việc theo lịch trình thực hiện công việc đã được phê duyệt
 • Thích hợp phối hợp giữa các và các nhà thầu phụ cung cấp kịp thời các vật liệu và thực hiện các công trình theo tiến độ thực hiện
 • Đảm bảo đúng phân bổ nhân lực vật liệu và thiết bị trong suốt thời gian thực hiện dự án
 • Hoạt động quản lý có trách nhiệm tổng thể cho một hoàn thành và bàn giao dự án một cách kịp thời
 • Đảm bảo chất lượng thực hiện bằng cách kiểm tra phù hợp thử nghiệm
 • Bảo đảm an toàn thực hiện bằng cách phát triển kế hoạch phù hợp an toàn
 • Đảm bảo chi phí dự án nằm trong ngân sách
 • Chấp thuận chi phí và ngân sách cho tổng thể cũng như các khía cạnh cụ thể của dự án
 • Chuẩn cho đánh giá sự phối hợp với các bộ phận kiểm soát chi phí
 • Đã được chứng minh theo dõi hồ sơ với các công ty tiêu chuẩn quốc tế được công nhận đặc biệt là ở Trung Đông hoạt động dự án
 • Một sự hiểu biết tốt của hợp đồng địa phương pháp luật rất hữu ích
 • Là hoạt động quản lý, bạn sẽ chịu trách nhiệm việc đạt được các mục tiêu thiết lập bởi doanh nghiệp kế hoạch cũng như các cửa hàng và nhân viên quản lý hiệu quả
 • Trực tiếp các hoạt động của các chức năng hoạt động để đảm bảo rằng hoạt động hiệu quả và khách hàng tiêu chuẩn dịch vụ được duy trì ở tất cả các lần
 • Theo dõi giám sát việc kiểm soát các xe tải theo dõi để đảm bảo cung cấp đúng hàng hóa một cách kịp thời và đạt được sự hài lòng của khách hàng
 • Ghi lại và theo dõi việc sử dụng hoạt động để đảm bảo mịn và kịp thời việc chuyển giao hàng
 • Nội bộ thường xuyên tương tác với phương tiện giao thông để cung cấp lên-ngày ngày tiến bộ chống lại các mục tiêu chiến lược và báo cáo bất kỳ vấn đề quan trọng
 • Thường xuyên tương tác với tất cả các bộ phận có liên quan tham gia vào các hoạt động cung cấp cái nhìn sâu sắc và các hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực công việc giám sát tiến trình hoạt động và giải quyết các vấn đề quan trọng
 • Thường xuyên tương tác với các thành viên trong đội trực tiếp quản lý và giám sát việc thực hiện các chức năng cung cấp hướng dẫn và quản lý các hoạt động hàng ngày
 • Cơ quan chính phủ của bên thứ ba bên ngoài nhà thầu
 • Kế hoạch chỉ đạo và giám sát các nhiệm vụ của nhân viên hoạt động của đường cao tốc
 • Nội bộ thường xuyên tương tác với phương tiện giao thông để cung cấp lên-ngày ngày tiến bộ chống lại các mục tiêu chiến lược và báo cáo bất kỳ vấn đề quan trọng
 • Chấp thuận tiến độ phát triển bởi giám sát viên và làm việc với quản lý để giao tiếp và điền vào lịch trình và xử lý ngoại lệ thiết lập các ưu tiên khi cần thiết
 • Giá kết quả hoạt động liên tục đến mục tiêu
 • Biện pháp khắc phục mất với ủy quyền leo thang theo yêu cầu
 • Chỉ đạo và giám sát phát triển kế hoạch hàng năm của công việc đó vạch ra mục tiêu và mục tiêu của các nhu cầu xây dựng và bảo trì
 • Tham gia vào lượt hàng tháng và hàng năm kế hoạch quá trình hàng ngày phù hợp
 • Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm một cách kịp thời và hiệu quả phù hợp với các chính sách được thiết lập để đạt được các mục tiêu tổng thể của vị trí này
 • Dự án một hình ảnh thuận lợi của quận để thúc đẩy mục tiêu và mục tiêu của mình và nuôi dưỡng và tăng cường các khu vực công nhận và chấp nhận của tất cả các lĩnh vực của nỗ lực
 • Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm là yêu cầu hoặc yêu cầu khác
 • Kiến thức và khả năng sử dụng một máy tính và phần mềm cần thiết
 • Kỹ năng phân tích và thống kê nền
 • Xuất sắc kỹ năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng giao tiếp hiệu quả cả hai miệng và bằng văn bản
 • Khả năng để đối phó với nhiều biến cụ thể và trừu tượng trong làm việc trên phương pháp tiếp cận đến vấn đề lớn
 • Khả năng thực hiện bản án decisiveness và sáng tạo cần thiết trong những tình huống quan trọng và hoặc bất ngờ liên quan đến vừa phải rủi ro cho các tổ chức
 • Phối hợp và giám sát các công việc bên ngoài nhà cung cấp nhà thầu và tư vấn được giao
 • Thành công thực hiện các công việc đòi hỏi một nền tảng sâu rộng cũng như các kỹ năng trong phối hợp các phòng ban làm việc
 • Sắp và phân bổ nguồn lực sẵn có giá đánh giá dịch vụ phân phối làm cho đề nghị để cải thiện và bảo đảm cung cấp dịch vụ có hiệu quả tối đa
 • Quản lý và tham gia trong phát triển và quản lý của bộ phận ngân sách giám sát ngân sách cho các bộ phận
 • Cung cấp hỗ trợ nhân viên phục vụ phức tạp để trình giám đốc khu vực chuẩn bị và trình bày nhân viên báo cáo và thư từ cần thiết khác
 • Tiến hành một loạt các cuộc điều tra nghiên cứu tổ chức và hoạt động nghiên cứu đề xuất sửa đổi để được chỉ định các chương trình chính sách và thủ tục như thích hợp
 • Tọa độ giao dịch vụ và các hoạt động với những người trong các đơn vị và các cơ quan bên ngoài và tổ chức
 • Màn hình thay đổi trong quy định và công nghệ mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động thực hiện chính sách và thủ tục thay đổi sau khi phê duyệt
 • Nhận được điều tra và đáp ứng các vấn đề và các khiếu nại thuộc một chuyên nghiệp cách xác định và báo cáo kết quả và có hành động khắc phục cần thiết
 • Đáp ứng các hoạt động bảo trì và sửa chữa các tình huống khẩn cấp theo yêu cầu
 • Tổ chức và quản lý thực tiễn như được áp dụng cho phân tích phát triển và đánh giá chính sách chương trình và các nhu cầu hoạt động của bộ phận được chỉ định
 • Các nguyên tắc chung quản lý rủi ro liên quan đến các chức năng của khu vực được chỉ định
 • Nguyên tắc an toàn và thực hiện các công việc được phân công hoạt động
 • Giữ kỷ lục nguyên tắc và thủ tục
 • Văn phòng hiện đại thực hành phương pháp và thiết bị máy tính
 • Ứng dụng máy tính liên quan đến công việc
 • Cách sử dụng tiếng Anh ngữ pháp chính tả từ vựng và dấu chấm câu
 • Quản lý và giám sát các dự án phức tạp về thời gian và trong ngân sách
 • Kế hoạch tổ chức các lịch trình Ấn định xem xét và đánh giá công việc của nhân viên
 • Đánh giá và phát triển những cải tiến trong hoạt động thủ tục chính sách hoặc các phương pháp
 • Nghiên cứu phân tích và đánh giá mới các phương pháp quy trình và kỹ thuật của các hoạt động
 • Chuẩn bị báo cáo rõ ràng và ngắn gọn thư từ chính sách thủ tục và các tài liệu viết khác
 • Phân tích giải thích tóm tắt và trình bày các hành chính và kỹ thuật thông tin và dữ liệu một cách hiệu quả
 • Thiết lập và duy trì một loạt nộp hồ sơ ghi giữ và theo dõi hệ thống
 • Tổ chức và ưu tiên cho một loạt các dự án và nhiều công việc một cách hiệu quả và kịp thời tổ chức ưu tiên thiết lập riêng công việc và đáp ứng thời hạn thời gian quan trọng
 • Sử dụng sự khôn ngoan sáng kiến tact và các bản án độc lập trong chính sách chung về thủ tục và quy phạm pháp luật hướng dẫn
 • Quản lý hoạt động phải có khả năng quản lý dự án có thể liên quan đến môi trường chính trị hoặc nhân viên vấn đề nhạy cảm
 • Quản lý hoạt động có tất cả trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa khách hàng và công ty đang thực hiện
 • Dẫn quản lý hoạt động các thỏa thuận để đảm bảo rằng các dự án được quy hoạch thiết kế mua sắm, xây dựng và đưa vào hoạt động trong thời gian chi phí chất lượng và hiệu suất thông số kỹ thuật đã thoả thuận với khách hàng
 • Quản lý hoạt động đại diện cho công ty khi giao dịch với khách hàng cũng như với các cơ quan khác như tiểu tư vấn và các cơ quan chính phủ
 • Giao tiếp thường xuyên với tất cả các bên trong và bên ngoài bằng phương pháp mặt đối mặt cuộc họp và các phương tiện khác
 • Đảm bảo rằng tất cả công ty s theo hợp đồng và pháp lý nghĩa vụ được đáp ứng sự hài lòng của khách hàng
 • Giữ cho công ty quản lý tư vấn ở cơ hội sớm nhất của bất kỳ vấn đề với nhận thức s khách hàng của công ty s hiệu suất
 • Tổ chức và quản lý nhóm dự án được giao để hoàn thành dự án đảm bảo rằng tất cả các thành viên nhóm dự án là hoàn toàn thông thạo với mục tiêu dự án
 • Đảm bảo rằng bất kỳ PPE cần thiết được cung cấp cho nhân viên
 • Duy trì các bản ghi trang web truy cập bởi dự án đội tuyển nhân viên
 • Vấn đề hướng dẫn nhiệm vụ quản lý thiết kế và nhiệm vụ lãnh đạo
 • Tổ chức đánh giá dự án theo các chu kỳ thường xuyên để xem xét chi phí thực tế tiến độ để hoàn thành các cuộc họp xác định các vấn đề khu vực và đồng ý hành động khắc phục hậu quả
 • Đảm bảo rằng chi phí và thực hiện giờ làm việc và chi phí đúng cách theo dõi kiểm soát và báo cáo để quản lý công ty và khách hàng phù hợp
 • Xác định xu hướng bất lợi có thể ảnh hưởng đến các chương trình và hoặc chi phí dự báo và thực hiện các hành động cần thiết để giảm thiểu chúng
 • Tham gia công ty s hàng tháng hoạt động dự án đánh giá họp để thông báo khi tình trạng tổng thể của dự án
 • Trong trường hợp có liên quan đến thăm trang web việc làm tại các khoảng thường xuyên xem xét lại ở lần đầu tiên tay tiến bộ thực sự an toàn
 • Khả năng chiến lược kế hoạch phối hợp phong trào và khắp các cơ sở
 • Mạnh kỹ năng tổ chức và lãnh đạo cho một môi trường làm việc phong phú
 • Sử dụng một huấn luyện lãnh đạo phong cách tư vấn để hỗ trợ và phát triển các hoạt động đội
 • Phát triển và giám sát nhân viên tiền tuyến và quản lý để đáp ứng các tiêu chuẩn công ty và để đảm bảo các hoạt động thành công của xưởng cho thuê tàu
 • Đạt mục tiêu của công ty cho doanh thu thế hệ lợi nhuận và ngân sách tiêu chuẩn nhân viên giữ và khách hàng hài lòng
 • Xử lý vấn đề escalated khi cần thiết
 • Cung cấp hướng cho nhóm liên quan đến nhiệm vụ và mục tiêu
 • Đảm bảo môi trường làm việc an toàn được thành lập và duy trì
 • Hồ sơ theo dõi cuộc họp công ty hoạt động tiêu chuẩn và mục tiêu doanh thu
 • Phải có khả năng đa tác vụ trong một môi trường nhịp độ nhanh
 • Tuyệt vời viết và kỹ năng giao tiếp bằng lời nói
 • Máy tính thành thạo Microsoft Office sản phẩm cơ sở dữ liệu
 • Hồ sơ theo dõi để đáp ứng mục tiêu trong thời hạn thiết lập ưu tiên
 • Chuẩn bị hợp đồng và đàm phán thay đổi sửa đổi và bổ sung các thỏa thuận hợp đồng với nhà cung cấp khách hàng của kiến trúc sư tư vấn và nhà thầu phụ
 • Chuẩn bị và gửi báo cáo tiến độ ngân sách ước tính hoặc các chi phí theo dõi báo cáo
 • Giải thích và giải thích các kế hoạch và hợp đồng các điều khoản cho nhân viên hành chính nhân viên và khách hàng đại diện cho chủ sở hữu hoặc nhà phát triển
 • Kế hoạch tổ chức hoặc trực tiếp các hoạt động có liên quan đến xây dựng hoặc duy trì cấu trúc nghi hoặc hệ thống

Về hợp tác nhóm

Kiểm tra cũng

Trang web thanh tra việc mô tả mẫu

Trang web trang web mẫu mô tả công việc thanh tra thanh tra áp đặt quy định mã số và tiêu chuẩn xây dựng trong khi xác minh …