Trang chủ / Dịch vụ khách hàng / Các máy bay huấn luyện cho các hoạt động vận chuyển quá cảnh mô tả công việc / Vai trò / Nhiệm vụ và trách nhiệm mẫu

Các máy bay huấn luyện cho các hoạt động vận chuyển quá cảnh mô tả công việc / Vai trò / Nhiệm vụ và trách nhiệm mẫu

 • Để gán các công việc trong trách nhiệm cung cấp dịch vụ vận chuyển quá cảnh hàng loạt trong tỉnh chuyển và thực hiện một nhiệm vụ kỹ thuật liên quan đến các khu vực được phân công trách nhiệm
 • Chỉ định và phối hợp công việc của nhà điều hành xe buýt chịu trách nhiệm cho việc cung cấp dịch vụ vận chuyển quá cảnh hàng loạt trong tỉnh Transit
 • Chuẩn bị kế hoạch và phân công nhiệm vụ công việc hàng ngày và các tuyến đường chuẩn bị báo cáo trạng thái khối tấm chạy bảng và gọi danh sách
 • Duy trì các nhân viên tờ thời gian phân bổ xe và chạy tập
 • Xoay giữa trung tâm chuyển giao và các văn phòng di chuyển như là cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ được giao
 • Các kiến thức đáng kể về các đặc tính vận hành của hành khách xe buýt
 • Các kiến thức đáng kể được chấp nhận các phương pháp và kỹ thuật lái xe an toàn với sự nhấn mạnh đặc biệt trên xe chở hành khách
 • Các kiến thức đáng kể về giảng dạy và phương pháp đào tạo kỹ thuật và thủ tục
 • Kỹ năng sử dụng của các bài giảng aids và thiết bị
 • Khả năng hướng dẫn thực hiện kế hoạch phát triển và quản lý chương trình đào tạo
 • Khả năng sử dụng máy tính chuẩn để xử lý và phân tích công việc
 • Khả năng giao tiếp hiệu quả cả hai miệng và bằng văn bản
 • Khả năng phản ứng nhanh chóng và bình tĩnh trong trường hợp khẩn cấp và quyết định âm thanh
 • Khả năng duy trì hồ sơ và chuẩn bị các báo cáo cần thiết
 • Khả năng làm việc hiệu quả với đồng nghiệp và công chúng nói chung
 • Phát triển và tiến hành các chương trình đào tạo bồi dưỡng hàng năm cho tất cả nhân viên trong hoạt động vận chuyển trên làm thế nào để nâng cao dịch vụ khách hàng và giảm trách nhiệm vận chuyển nhà khai thác khách hàng dịch vụ đại diện dispatchers và giám sát viên
 • Theo dõi các luật và quy định và làm cho các khuyến nghị chính sách
 • Tư vấn quản lý hoạt động vận chuyển về kế hoạch dự án chức năng và thực hiện các chính sách phòng ban
 • Xác định sự an toàn của mối quan tâm đánh giá các tai nạn và cộng đồng báo cáo
 • Cung cấp phân tích nguyên nhân và một kế hoạch hành động về làm thế nào để ngăn ngừa tai nạn và cải thiện dịch vụ khách hàng
 • Đánh giá hiệu suất của vận chuyển nhà điều hành viên và làm cho các khuyến nghị để quản lý hoạt động vận chuyển về việc có hay không một học viên có khả năng là một nhà điều hành chuyển thành công
 • Duy trì bản ghi và phát triển các báo cáo thực hiện thu thập dữ liệu và phân tích thống kê bằng cách sử dụng một máy tính và làm cho các khuyến nghị liên quan đến hoạt động đào tạo
 • Chứng tỏ kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng miệng giao tiếp xuất sắc

Về hợp tác nhóm

Kiểm tra cũng

Nhân viên xã hội công việc mô tả mẫu

Nhân viên xã hội là đáng tin cậy để giúp các cá nhân, gia đình, và các nhóm của người dân để quản lý với …