Trang chủ / Cảnh sát và cảnh sát trưởng ’ cán bộ tuần tra s Mô tả công việc / Công việc và trách nhiệm tiêu bản

Cảnh sát và cảnh sát trưởng ’ cán bộ tuần tra s Mô tả công việc / Công việc và trách nhiệm tiêu bản

Giữ lại mua và bảo vệ sinh và nhà bằng cách áp đặt lệnh và khu dân cư, bộ tộc, Nhà nước, hoặc quốc gia quy định. Thực hiện sự pha trộn của các công việc tiếp theo: tuần tra một địa điểm cụ thể; lưu lượng truy cập chính; tình hình giao thông summonses; điều tra chấn thương; Tóm hoặc chức năng các thủ tục thích hợp của bề mặt.

Việc làm kỹ năng yêu cầu

Về hợp tác nhóm

Kiểm tra cũng

Đại lý bán hàng, Mô tả công việc dịch vụ tài chính / Nghĩa vụ mẫu và chức năng

Thúc đẩy các dịch vụ tài chính, như ví dụ thế chấp, Levy, và đầu tư hướng dẫn cho người tiêu dùng của ngân hàng …

Để lại câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *