Trang chủ / Shipping, Receiving, And Traffic Clerks Job Description / Chức năng và trách nhiệm giải trình mẫu

Shipping, Receiving, And Traffic Clerks Job Description / Chức năng và trách nhiệm giải trình mẫu

Validate and maintain data on incoming and outbound shipments. Make goods regarding shipment. Duties include assembling, xử lý, stamping, and shipping material or items; Mua, recording and unpacking, confirming inbound items and arranging for that travel of goods.

Điều kiện tiên quyết kỹ năng nghề nghiệp
 • Prepare documents, payments of lading, such as function orders, or delivery orders.
 • History delivery data, including fat, giá cả, room accessibility, chấn thương, or mistakes for confirming, bán hàng.
 • Contact service representatives to create agreements or even to matter directions regarding delivery and shipping of resources.
 • Confer or match to specifications with business distributors to rectify difficulties.
 • Requisition shipping supplies and items to steadfastly keep up products of share.
 • Analyze delivery contents and match up against documents such as for instance evolved, khoản nợ, hoặc các yêu cầu để xác nhận độ tin cậy.
 • Liên quan đến giao thông vận tải, sử dụng công cụ tay, dụng cụ điện, hoặc gói bưu mét, con dấu, từ khóa, hoặc dán tem để có được sản phẩm đã sẵn sàng.
 • Cung cấp hoặc khóa sản phẩm cho đơn vị sử dụng băng tải handtruck, hoặc tìm kiếm các thùng container.
 • Xác định tỷ giá liên quan đến tài nguyên, bài hát, hoặc vận chuyển phương pháp sẽ được chuyển giao.
 • Tính toán số lượng, chẳng hạn như nơi cung cấp, giá lô hàng hoặc demurrage, sử dụng pc hoặc giá danh sách.
 • Examine methods or shipment channels to determine which may have the impact that is least ecological.

Nhiệm vụ hoạt động cần thiết
 • Reading Knowledge-Understanding lines and created paragraphs in work papers that are related.
 • Active-Listening-Supplying whole focus on what other-people are currently saying, nhận được thời gian để thấu hiểu các chi tiết được tạo ra, yêu cầu truy vấn như là phù hợp, and never mesmerizing at incorrect times.
 • Writing-Written down not as inappropriate for the needs of the market conversing efficiently,.
 • Nói chuyện-nói chuyện với những người khác để đề cập đến dữ liệu thành công.
 • Mathematics-Employing math to resolve issues.
 • Science-Utilizing medical principles and techniques to fix issues.
 • Critical Thinking-Utilizing reason and reasoning to identify disadvantages and the benefits of alternate options, kết quả hoặc phương pháp cho các vấn đề.
 • Active-Learning-Knowledge the benefits of information that is new regarding each current and upcoming problem-solving decision-making and.
 • Learning Methods-Picking and utilizing coachingPERinstructional techniques and techniques right for the specific situation when studying or coaching new items.
 • Tracking-CheckingORDetermining functionality of yourself, những người khác, or businesses to generate advancements or take remedial steps.
 • Social Perceptiveness-Knowing othersI reactions and comprehending why they respond because they do.
 • Kiểm soát sửa đổi các hành động liên quan đến các hoạt động othersI.
 • Marketing-Begging others to improve conduct or their intellects.
 • Hòa giải-mang lại cho những người khác nhau và cố gắng để tiến hành hoà giải chênh lệch.
 • Đào tạo hướng dẫn người khác làm thế nào để hành động.
 • Dịch vụ định hướng-tha thiết tìm kiếm chiến lược để hỗ trợ cho folks.
 • Advanced Problem Solving-Distinguishing complicated problems and researching information that is associated to build up and assess alternatives and implement remedies.
 • Procedures Analysis-Examining solution requirements and desires to produce a layout.
 • Engineering Design-Adapting gear or making and technology to serve user requires.
 • Equipment Selection-Deciding the sort of equipment and tools needed seriously to do a career.
 • Cài đặt cài đặt dây điện, Mô hình, sản phẩm, hoặc các ứng dụng thường đáp ứng yêu cầu.
 • Development-Writing computer packages regarding several purposes.
 • Chức năng theo dõi xem quay, đánh giá, or different signs to be sure there is an appliance functioning properly.
 • Function and Control-Handling functions of equipment or programs.
 • Maintenance-Accomplishing routine upkeep on devices and deciding when and what sort of preservation will become necessary.
 • Troubleshooting-Determining reasons for errors that are operating and deciding how to proceed about this.
 • Fixing-Restoring methods or devices using the needed tools.
 • Quality-Control Analysis-Performing tests and investigations of items, nhà cung cấp, hoặc các quá trình để đánh giá tính hiệu quả hoặc chất lượng.
 • Judgment and Decisionmaking-Considering the general charges and advantages of possible measures to find the most suitable one.
 • Systems Analysis-Determining the way adjustments in the surroundings, Các doanh nghiệp, and ailments may impact benefits and how a system must function.
 • Methods Evaluation-Determining procedures or indicators of system performance as well as right or the actions had a need to strengthen effectiveness, phù hợp với các mục tiêu của máy.
 • Time Management-Controlling oneis private period and also the time of others.
 • Operations of Savings-Identifying how money will soon be used to acquire the job accomplished, và sổ sách kế toán cho các chi phí.
 • Operations of Substance Sources-Observing and obtaining for the appropriate use of of features tools, and supplies components had a need to do specific operate.
 • Giám sát của nhân viên tài nguyên-động cơ thúc đẩy, việc tạo ra, and guiding individuals because they work, xác định các folks tốt nhất cho công việc.
Yêu cầu đào tạo Kinh nghiệm cần thiết
 • Trường trung học văn bằng (hoặc GED hoặc chứng chỉ tương đương trung học)
 • Ít-hơn mức High School
 • Nhiều hơn 1 năm, càng nhiều càng và bao gồm cả 24 vài tháng
Yêu cầu kỹ năng quản lý nghề nghiệp
 • AccomplishmentANDEffort – 89.53%
 • Độ bền – 90.40%
 • Nỗ lực – 90.31%
 • Chỉ huy – 88.05%
 • Hợp tác – 90.77%
 • Vấn đề đối với những người khác – 88.36%
 • Căn chỉnh văn hóa – 88.08%
 • Tự kiểm soát – 91.71%
 • Căng thẳng khoan dung – 91.63%
 • VersatilityANDFlexibility – 92.60%
 • Độ tin cậy – 92.16%
 • Tập trung vào các khía cạnh – 93.26%
 • Độ tin cậy – 90.85%
 • Tự do – 91.34%
 • Tiến bộ – 86.65%
 • Phân tích tư duy – 90.46%

Về hợp tác nhóm

Kiểm tra cũng

Đại lý bán hàng, Mô tả công việc dịch vụ tài chính / Nghĩa vụ mẫu và chức năng

Thúc đẩy các dịch vụ tài chính, như ví dụ thế chấp, Levy, và đầu tư hướng dẫn cho người tiêu dùng của ngân hàng …

Để lại câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *